Olomouc v péči Přemysla Otakara I. Nová kniha odhaluje tajemství počátků našeho města

Jak se zrodilo středověké královské město Olomouc z původní lokality v podhradí přemyslovského hradu? Kdy byly v Olomouci dva hrady, přičemž v jednom pobýval král Přemysl Otakar I. coby olomoucký kníže? Nová kniha na základě písemných pramenů a nových archeologických nálezů přináší první ucelený pohled na období přímé vlády krále Přemysla Otakara I. nad Olomouckem v letech 1201–1212, kdy se Přemysl tituloval jako olomoucký či moravský kníže.

Detail obálky nové knihy o raně středověké Olomouci

Publikace z pera zkušeného archeologa Pavla Šlézara vznikla jako výsledek dlouhodobého výzkumu období počátku 13. století, které bylo předělem mezi raně středověkým knížecím věkem a novou epochou markrabské Moravy vrcholného středověku. Kniha na 166 stranách s bohatou obrazovou přílohou sleduje příčiny i důsledky proměn Olomouce na počátku 13. století, tehdy zřejmě nejvýznamnějšího centra přemyslovské moci a ústřední církevní správy na Moravě. Zkoumá nejen přestavbu olomouckého hradu na Václavském návrší do kamenné podoby, ale i výstavbu a vzhled nedávno objeveného druhého hradu v Olomouci – Nového Hrádku na Michalském návrší. Zabývá se nově založeným konventem řeholnic u bývalého katedrálního kostela sv. Petra a impulzy, které vedly k transformaci Olomouce v institucionální královského město.

Představuje také opory panovnické moci na venkově a věnuje se vzniku nových trhových center, jakým bylo litovelské Staré město. Na příkladu potomků bílinského kastelána a nejvyššího královského číšníka Bohuty z rozrodu Divišovců sleduje etablování šlechty v moravském prostoru. V knize jsou prezentovány nejnovější archeologické objevy a nálezy a zúročují se v ní poznatky z půl století trvající systematické záchrany archeologických nálezů na ploše městské památkové rezervace Olomouc prováděné archeologickým útvarem olomouckého pracoviště Národního památkové ústavu.

Kniha vznikla v rámci výzkumné činnosti NPÚ financované z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO).

Vydal: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, prosinec 2023.

Prodejní cena: 325 Kč

Publikaci je možné uhradit hotově při osobním vyzvednutí v místě územního odborného pracoviště NPÚ – budova Petrášova paláce, Horní náměstí 410/25 v Olomouci. Nebo zasláním Českou poštou – dle platného ceníku České pošty (poštovné u jedné položky činí 129 Kč).
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Auto _ Kubíček
INZERCE
Chata Kouty