Zprávy

Pokutovaná firma se brání, za použití neschválených látek prý může liknavost úřadu

Předminulý týden jsme informovali o pokutě, kterou udělila společnosti z Grygova Česká inspekce životního prostředí za používání přípravku, který může potenciálně ohrožovat lidské zdraví. Firma se následně k incidentu vyjádřila a my přinášíme její reakci v plném znění. Jelikož se firma ve své reakci kriticky vyjadřuje k práci krajského úřadu v Olomouci, nabídli jsme samozřejmě prostor i této instituci.

Ilustrační foto: www.hvgrygov.cz

Vyjádření společnosti H+V VMD Grygov s.r.o. k uložené pokutě za používání neschválených přípravků Společnost H+V VMD Grygov s.r.o. (dále jen „Společnost“) se touto cestou vyjadřuje k tiskové zprávě uveřejněné na webové stránce České inspekce životního prostředí ze dne 12. 8. 2021, která byla následně převzata regionálním tiskem. Společnost předně uvádí, že si od svého založení v roce 1992 zakládá na dobrém jménu, pověsti a důsledném plnění veškerých zákonných povinností. Informace o tom, že byla Společnosti uložena pokuta ve výši 150.000,-Kč za přestupek proti zákonu o ochraně ovzduší je pravdivá, ovšem vytržena z kontextu. Společnost upozorňuje, že by vědomě nikdy neohrozila životní prostředí karcinogenními látkami. Společnost vycházela z toho, že zakoupila látku běžně dostupnou na trhu.

Dne 8. 11. 2018 Společnost v souladu se zákonem požádala Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí o změnu povolení provozu zdroje chemického odlakovacího zařízení a součástí žádosti byly veškeré informace o nově navrženém přípravku. O žádosti však ani do zahájení přestupkového řízení v roce 2020 nebylo rozhodnuto. Společnost zahájila používání výrobku poté, co se opakovaně snažila urgovat Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí o vydání rozhodnutí o žádosti (jakékoli). Současně byla Společnost ujištěna, že bude povolení vydáno. Vzhledem k tomu, že by oddálením zahájení užívání přípravku došlo k ohrožení ekonomické stability a fungování Společnosti, zahájila Společnost užívání přípravku, aniž by bylo o žádosti rozhodnuto a stále doufala, že rozhodnutí obdrží, neboť kladné rozhodnutí bylo přislíbeno.

Namísto vydaného rozhodnutí Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí však Oblastní inspektorát životního prostředí v Olomouci zahájil kontrolu, přestupkové řízení a uložil sankce. Společnost upozorňuje, že na základě rozhodnutí prvního stupně, tj. Oblastního inspektorátu životního prostředí v Olomouci byla v zcela v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí uložena sankce v několikanásobné výši. Rozhodnutí proto muselo být zrušeno Ministerstvem životního prostředí z podnětu odvolání Společnosti. V rámci rozhodnutí o odvolání byly shledány námitky Společnosti důvodnými.

Společnost si na tomto místě dovoluje doslovně citovat rozhodnutí Ministerstva životního prostředí: „Odvolací orgán přisvědčil námitce odvolatele, že výše pokuty není v souladu s ustálenou rozhodovací praxí inspekce (…) Odvolací orgán rovněž souhlasí s odvolatelem, že inspekce pochybila, když jako přitěžující okolnost uvedla samotnou skutkovou podstatu přestupku, a když jako další přitěžující okolnost vytkla odvolateli jeho údajnou pasivitu. Pasivní byl naopak krajský úřad, když na žádost odvolatele nereagoval, resp. jej na dotaz ujišťoval, že mu povolení vydá.“

Závěrem Společnost uvádí, že se nikterak nezříká odpovědnosti za situaci, ke které došlo. Upozorňuje však, že pokud by nedošlo k nečinnosti a pochybení na straně krajského úřadu, přípravky by užity nebyly. Ze strany Společnosti byla řádně uhrazena pokuta i náhrada nákladů řízení paušální částkou.

Vzhledem k tomu, že si Společnost uvědomuje vážnost celé situace, byla přijata interní opatření, aby k podobným incidentům v budoucnu nedocházelo.

Původní text o pokutě od České inspekce životního prostředí najdete zde


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava