Květen v historii Olomouce: komunistické prvomájové průvody i tradiční májové pobožnosti

Každý, kdo má aspoň trochu ponětí o naší nedávné historii, si dokáže spojit začátek května s prvomájovými průvody a okázalými oslavami vládnoucí komunistické strany. Předstíraná jednota všech pracujících a radostná atosféra mezi alegorickými vozy v prvomájových průvodech ale není jediný typický jev, který můžeme během měsíce května v minulosti najít.

Rok 1955 a prvomájový průvod v Olomouci na Leninově třídě. Pochoduje se ještě směrem k tržnici. | Foto: Státní okresní archiv v Olomouci

Prvomájové průvody se v Olomouci po únorovém „vítězství pracujícího lidu“ v roce 1948 konávaly na třídě Svobody, tehdy Leninově třídě. V prvním období se pochodovalo od Spartakiádní, dnes Legionářské ulice směrem k náměstí Velké říjnové socialistické revoluce (dnes Palachovo náměstí). Později se směr pochodů obrátil. Skupiny pro průvod se dávaly dohromady vedle pomníku Stalina s Leninem u Terezské brány a šli směrem na třídu Svobody, přičemž soudruzi z Okresního výboru KSČ kynuli davům šťastných pracujících z veliké nazdobené tribuny na rohu vedle dnešní polikliniky Spea. Za tímto středobodem prvomájového dění, směrem k fotbalovému a spartakiádnímu stadionu, se už konečně mohly sešikované útvary rozvolnit a děti si vyrazily ke střelnicím pro balonky a jiné atrakce, rodiče pak na klobásu a pivo.


Rok 1955 a prvomájový průvod v Olomouci na Leninově třídě. Pochoduje se ještě směrem k tržnici. | Foto: Státní okresní archiv v Olomouci

Jásající děti v prvomájovém průvodu v Olomouci v roce 1970 | Foto: Milan Hořínek, Zdroj VKOL

MÁJOVÁ POBOŽNOST

Když se vrátíme dále do minulosti, máj býval kromě romantické lásky spojován i s jedním náboženským svátkem. Májová pobožnost je spuhrnný název pro oblíbené lidové mariánské pobožnosti, praktikované v římskokatolické církvi. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, mohou mít tyto pobožnosti souvislost s mnohem staršími květnovými svátky. Jsou totiž doloženy už od středověku, kdy se církev pravděpodobně snažila působivými mariánskými svátky převážit vliv starých pohanských májových slavností římského a germánského původu.

Velký rozmach májových pobožností je ale spojen teprve s dobou od 17. a hlavně 18. století. Májové pobožnosti se dnes obvykle konají denně po celý květen, většinou navečer před ozdobeným oltářem nebo sochou Panny Marie. Také tyto starobylé zvyky lze v olomouckých archivech doložit dokonce i fotografickým materiálem.

Májový oltář v dominikánském kostele v Olomouci v roce 1899 | Foto: Státní okresní archiv v Olomouci

Národní májová slavnost republikového dorostu ve 30. letech 20. století, ředitel Studijní knihovny v Olomouci Bohuš Vybíral  hovoří na tribuně v Senici | Foto: Státní okresní archiv v OlomouciINZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
Chata Kouty