Nejslavnější knihy o rostlinách vznikly v Olomouci. Před sto lety zemřel otec české botaniky

Olomoučané asi dobře vědí, kde by našli Polívkovu ulici. O něco méně místních by si také vzpomnělo, kde se dá v Olomouci vidět Polívkův pomník (ano, je to ve Smetanových sadech). Kdo to ale František Polívka byl, to dost pravděpodobně ví jen nemnoho obyvatel jeho téměř rodného města. Přitom je to osobnost, na niž by mělo město být velmi hrdé.

František Polívka

Profesor František Polívka byl vynikajícím českým botanikem, a především autorem zásadních knih v oboru botaniky, které jsou i dnes, hodně přes sto let po prvním vydání, respektovány odborníky nejen v České republice. První knihu vydal přesně před 140 lety v roce 1883! Byť se František Polívka narodil 1. srpna 1860 v Bříze u Hradce Králové; zásadní část života a profesní kariéry prožil v Olomouci, kde také před sto lety, 2. července 1923, zemřel. Pro Olomouc to byla tehdy významná zpráva; pohřeb profesora, jehož hlavní životní zálibou byly tiché a klidné rostliny, se stal společenskou událostí za účasti sokolů, politiků a mnoha osobností. Úmrtí oddaného botanika přineslo smuteční prohlášení řady významných spolků institucí, vznikl a vystaven byl i obraz profesora Polívky a dokonce se spustila i lavina nových velkorysých finančních darů na účet stipendia, které za svého života zřídil na podporu nemajetných studentů české reálky v Olomouci sám profesor Polívka.

Kdo vlastně byl František Polívka, jehož dobrotivá tvář s kulatými obroučkami shlíží z pomníku sochaře Julia Pelikána na bujnou zeleň ve Smetanových sadech? Narodil se v Břízách nedaleko Hradce Králové, v tomto věnném městě českých královen pak absolvoval gymnázium. Následovalo studium na pražské univerzitě. Už během studia vydal první publikaci, a to Etymologický slovník latinského názvosloví přírodopisného v roce 1883. Pravděpodobně v roce 1886 se stal pedagogem Slovanského gymnázia Olomouc. Ve výroční zprávě Slovanského gymnázia za rok 1890/91 publikoval příspěvek Cizopasné rostliny jevnosnubné. V Olomouci vytvořil silnou publicistickou trojici s dalšími dvěma osobnostmi – výtvarníkem Adolfem Kašparem, absolventem Slovanského gymnázia, který jeho díla doprovázel dodnes používanými ilustracemi, a Romualdem Prombergerem, vynikajícím olomouckým knihkupcem, nakladatelem a vlastencem.

Psal primárně pro školáky a studenty. U Prombergera opakovaně vyšla například kniha Rostlinopis pro nižší třídy škol středních s ilustracemi Vilibalda Pokorného. Knihu bychom našli za Rakouska i za první republiky ve všech středoškolských knihovnách, vždyť v roce 1927 vyšlo její už dvanácté vydání! Stěžejním Polívkovým dílem je ovšem čtyřsvazková publikace Názorná květena zemí koruny české, obsahující též čelnější rostliny cizozemské, pěstované u nás pro užitek a okrasu (Promberger, Olomouc). Vycházela v letech 1899 až 1904 a Kašparovy ilustrace z ní se u nás dodnes často používají pro didaktické účely. Kresby Adolfa Kašpara patří ke zlatému fondu českých botanických vyobrazení. V knize jich je přes 3 tisíce! Podstatné jsou samozřejmě i Polívkovy odborné texty. V roce 1908 vyšla kniha Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí a v roce 1912 vydal Klíč k úplné květeně. František Polívka se sice soustředil především na svět rostlin, nicméně v roce 1897 napsal také Živočichopis, rovněž mnohokrát znovu a znovu vydávanou publikaci pro střední školy.

Dlouholetý profesor Slovanského gymnázia v roce 1902 přijal novou velkou výzvu a stal se prvním zakládajícím ředitelem nově zřízené české reálky v Olomouci. O jeho zřízení se sám zasloužil a pro podporu studentů založil spolu s manželkou výše zmíněnou stipendijní nadaci. Krom odborné a organizační práce byl v Olomouci jakožto vlastenec významným členem české měšťanské a vzdělané společnosti. Není tedy divu, že když 2. července 1923 zemřel, byla to mimořádná zpráva a velká událost. Poměrně vzápětí byla reálka na jeho počest pojmenována Polívkovo státní reálné gymnázium. K desetiletému výročí byl ve Smetanových sadech odhalen pomník od věhlasného sochaře Julia Pelikána. Jménem botanika se pyšní i jedna z ulic v Úřední čtvrti.

Láska ke světu rostlin a přeneseně i k lidem čiší z jeho slova ke čtenáři: „…Nepřeji si více, nežli abych svojí Názornou květenou roznítil v srdcích, v nichž ještě všecek ideál nevyhasl, lásku k přírodě, jejímiž nejušlechtilejšími výtvory jsou zajisté něžná dítka tajůplné Flory. Jsemť přesvědčen, že mnohá dobrá duše, která v nynější strojené, přetvařující se společnosti marně hledá spokojenosti, nalezla by hojivý balšám na své, bez vlastní viny rozedrané rány, kdyby více přilnula k přírodě…“

Michal Folta,

psáno pro Olomoucké listy

INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty