Historie

Od ASA ke katedrále. Rušná moderní ulice, která dělí starou a novou Olomouc

Pohled ze střechy zimního stadionu v Olomouci nabízí zajímavou vizuální informaci. Dlouhá a relativně přímá dopravní tepna, kterou dnes denně projedou tisíce aut, je předělem mezi starou, středověkou Olomoucí, a jejím novověkým rozšířením. Kdysi tudy teklo říční rameno a Olomoučané sem chodili lovit žáby...

Pohled z Hynaisovy ulice ke katedrále svatého Václava

Při pohledu ze střechy hokejové haly v Hynaisově ulici vidíme přímo pokračující ulici Studentskou a na jejím konci kruhovou křižovatku. Za ní pak dopravní tepna pokračuje rovně dlouhou ulicí Dobrovskou. Tu sice na fotografii za kruhovou křižovatkou nevidíme, protože nám ve výhledu na ni brání mohutná klasicistní budova kasáren, ale pokud Olomouc známe, Dobrovského ulici v tomto směru tušíme. Tato uliční linie defakto ohraničuje původní středověkou plochu Olomouce od předpolí městských hradeb. 

Na pravém okraji vozovky, za výškovou budovou Teplotechny, vidíme část Ferdinandských hradeb z počátku  16. století i půlkruhovou baštu těchto hradeb. Pokud by záběr na titulní fotografii byl o trochu širší, viděli bychom i objekt ASO na rohu křižovatky Studentské a Legionářské ulice (snímek vpravo). Dále je dobře patrný soubor staveb dominikánského, původně bernardinského kláštera, který zde stojí od 15. století. Následuje již zmíněný kruhový objezd, který stojí na místě vodní plochy. Dříve tady totiž bývala rozlehlá zátoka říčního ramene se stavidly. Za ní, v místech, kde jde dnes areál dopravního podniku, bývaly Františkova a o něco dál Rohelská brána. Dále směrem k Dómu svatého Václava, který tvoří pohledovou dominantu naší fotografie, vedly barokní hradby, dnes nahrazené činžovní zástavbou z počátku 20. století. Za činžáky je první ze dvou malých parků, kde už najdeme kromě bývalé vojenské pekárny, barokních hradeb a Locatelliho bsationu také podstatně starší hradby z časů Olomouckého hradu. Za nimi je i na snímku dobře patrná mohutná klasicistní budova Hanáckých kasáren, kde původně stál jeden z mnoha klášterů na Předhradí. A konečně ona mohutná silueta katedrály říká, kde bývalo to nejstarší mocenské i duchovní centrum nejen Olomouce, ale i Moravy. Právě tam stával přemyslovský knížecí hrad a první románská biskupská bazilika, k níž se biskup Jidřich Zdík kolem roku 1131 přesunul i s metropolitní kapitulou od staršího kostela svatého Petra na Předhradí. 

Na levé straně silnice stojí jediný historický objekt, a to klasicistní Staroměstská kasárna, vestavěná roku 1810 do nitra pětiúhelníkové barokní bašty (na snímku vlevo). V místě vedle kasáren, kde je dnes rušná ulice, bývalo od roku 1830 dlouho Františkovo stromořadí. Teprve mnohem později se tento prostor stal důležitou dopravní tepnou na vnitřním městském okruhu. 

Zajímavý a nepříliš obvyklý pohled od zimního stadionu ke svatováclavské katedrále prostě krásně a názorně ukazuje, kde původně končívala stará Olomouc a začínalo kdysi divoké bažinaté předpolí hradeb, později, od 18. století, součást bastionového opevnění.  

Pohled od Hynaisovy ulice k Dómu sv. Václava

Říční rameno a laguna na místě dnešního rondelu mezi ulicemi Studentská, Na střelnici a Dobrovského. INZERCE
Mamma centrum Mamma centrum

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava