Historie

Našli nebezpečného středověkého ježka! Olomoučtí archeologové cestují daleko do minulosti

Šedesát banánových beden plných artefaktů dosud získali pracovníci Archeologického centra v Olomouci během výkopových prací na stavbě plynovodu Moravia. Mezi nálezy je i nášlapný ježek – zbraň způsobující fatální bolestivá zranění středověké pěchotě, ale i jízdě. Aktuálně probíhá archeologický průzkum na Kroměřížsku.

Pěšáka ve středověké bitvě by tento ježek spolehlivě vyřídil. Ublížil by ale i koni s rytířem. / Foto: Archeologické centrum Olomouc

„Jen v lokalitě Střílky jsme objevili přes 400 zahloubených archeologických objektů představujících pozůstatky středověké vesnice z druhé poloviny 13. století. Ve východní části zkoumané osady se nachází větší objekty reprezentující sklepy domů a zásobní jámy na skladování potravin a obilí,“ přiblížil část výsledků dosud uskutečněného průzkumu Arkadiusz Tajer, vedoucí týmu olomouckých archeologů.

Aktuálně probíhají výkopové práce v okolí obcí Měrůtky, Bezměrov, Rataje u Kroměříže a Střílky. Jak se bude stavba plynovodu posouvat dál na sever k polským hranicím, bude se rozšiřovat také archeologicky zkoumaná oblast.

„Z dosud prozkoumaného území jsme získali řadu cenných nálezů. Jde například o zlomky keramiky, ale také mazanici, kameny, železné předměty a kovářskou strusku. Objevili jsme například i železné kopí,“ dodává Jaroslav Peška, ředitel Archeologického centra Olomouc.

Olomoučtí archeologové mají plné ruce práce také na jiných místech. Nedávno dokončili vyčerpávající průzkum poblíž Přerova, kudy povede dálnice D1. Získali přitom tisíce různých předmětů, které teď třídí, katalogizují a některé z nich připravují k ukázce veřejnosti.

Plynovod Moravia je velkou šancí pro archeology

Začátkem března 2021 se naplno rozběhly práce záchranného archeologického výzkumu v trase plánovaného VTL plynovodu Moravia v úseku mezi Tvrdonicemi na Břeclavsku a Bezměrovem u Kroměříže. Z archeologického hlediska se jedná o unikátní, přibližně 85 kilometrů dlouhou sondu napříč krajinou jižní a střední Moravy. Realizace záchranných prací byla svěřena sdružení oprávněných organizací vedenému Národním památkovým ústavem.

Jedná se o jeden z největších archeologických projektů, které byly na Moravě realizovány. Tomu odpovídá i zapojení předních archeologických pracovišť zaměřených na záchranné archeologické výzkumy. Kromě Národního památkového ústavu se jedná o Archeologické centrum Olomouc, brněnský Ústav archeologické památkové péče a nestátní společnost Archaia Brno. 

Trasa plynovodu dále povede přes území Olomouckého kraje okolo Přerova a Lipníka. INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava