Historie

Opravdu se ztratila Ztracená ulice? Záhada nejstaršího názvu olomoucké ulice

Ztratil se někdy někdo ve Ztracené ulici? Tato poměrně úzká ulička patří k nejznámějším komunikačním spojnicím v Olomouci od samého počátku středověkého města. Stejně tak se to má i s jejím jménem. Nejméně 630 let je už znám i název Ztracená ulice, německy Vorloren Gass, latinsky Plathea Vorloren Jass. Skutečně to je tak, že se tato ulice nějak ztratila, aby mohla získat takové jméno?

Foto: Rej.cz

Většinou historici uvádí, že název ulice vznikl jako popis situace, kdy v důsledku vzniku Ostružnické ulice poklesl význam původní spojnice Předhradí s Horním náměstím a starší ulice prostě ztratila svou atraktivitu a obchodní důležitost. Proto název Ztracená. Stalo se tak poté, kdy původně širokou cestu zastavěli obchodníci uprostřed „špalíčkem“ nových domů, takže se původně velkorysá komunikace rozdělila na dvě užší ulice, Ztracenou a Ostružnickou. Následně se pak většina pohybu mezi centrem a hradem s Předhradím včetně obchodních aktivit odehrávala v Ostružnické ulici, německy Sporrer Gasse.

„Když se začalo ve třináctém století stavět město, tak se vytvořily jiné ulice, které spojovaly město s hradem, například Ostružnická nebo Pekařská. Kupci, obyvatelé a jiní návštěvníci začali používat jiné ulice a přestali po ní chodit. Tím pádem šenkýři, hokynáři a řemeslníci, kteří v ní sídlili, ztratili mnoho zákazníků, a tedy i šanci zbohatnout a ulice se stala méně frekventovanou, vyhledávanou a stala se ztracenou,“ vysvětloval v roce 2009 v Olomouckém deníku známý historik a patriot Milan Tichák. Takto vysvětluje název ulice například i Štěpán Kohout v akademických Dějinách Olomouce.

Jenže tomuto logickému vysvětlení stojí v cestě jedna „maličkost“. V olomoucké městské knize byl k roku 1354 zapsán podobný název, a to „vicus Florengazz“. Naznačuje to, že zde, pod Michalským kopcem, bylo starší osídlení už před založením královského města, což odpovídá termínu vicus, tedy latinsky osada či vesnice, a tento vicus se jmenoval Florentský. Podle olomouckého historika Václava Richtera se ulice jmenovala původně Florenz-Gasse, tedy Florentská ulice. „Jde tak zjevně opět o reminiscenci na předlokační stav,“ říká archeolog Pavel Šlézar v práci, která se zabývá proměnami Olomouce před oficiálním založením královského města a po něm. Z Florenz-Gasse později zkomolením vzniklo německé Vorloren-Gasse, tedy Ztracená ulice.

Jako laikové si můžeme dovolit nadhodit myšlenku, že platí současně obě teorie. Proč by staří Olomoučané nemohli při změně jména ulice z Florenz na Vorloren užít i jisté nadsázky, když se tehdy reálná situace v ulici opravdu jevila jako ztracená? Umíme si představit obchodníky, kteří z dříve prosperujících krámků měli prodělečné podniky, že vznešený název Florentská vyměnili sarkasticky za Ztracenou. Zvuková podobnost v němčině i skutečný pokles významu ulice k tomu opravdu svádí.

Zajímavé by bylo zjistit ještě to, proč se původní osada na úpatí Michalského kopce jmenovala Florentská. Není vyloučeno, že zde sídlili kupci z oblasti Itálie. Například v maďarské Ostřihomi měli v královské části města i vicus latinorum, tedy významnou osadu obyvatel latinského původu, nejspíš kupců a řemeslníků.

Zdroje:

TICHÁK, Milan: Lexikon olomouckých ulic, Olomouc, 2009

KOHOUT Štěpán, Rozvoj města, in: Dějiny Olomouc, Olomouc, 2009

ŠLÉZAR Pavel: Od knížecího hradu k právnímu městu, in: Rudolfovo číslo, Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé, Praha, 2021

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomoucke-ulice-jak-prisla-ztracena-ke-svemu-jmenu.htmlINZERCE
Radio Haná Benzín zdarma Radio Haná Benzín zdarma

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava