Sloučí divadlo s filharmonií, aby ušetřili? Analýza to doporučuje, kulturní osobnosti protestují

Radnice zveřejnila analýzu fungování Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc. Podle očekávání analýza opravdu doporučuje jako nejlepší spojit obě tělesa do jednoho a zachovat oba orchestry. Doporučuje ale také propustit dost členů uměleckých profesí, zato navýšit počet marketingových a dalších administrativních sil. Město prý v budoucnu ušetří 15 milionů ročně. Analýza hned vyvolala reakci ze světa kultury.

Letos dokázala Moravská filharmonie spolu s populárními zpěváky a Sigmou Olomouc dostat na open-air koncert na fotbalovém stadionu tisíce posluchačů! | Foto: Daniel Schulz

O budoucnosti obou tradičních olomouckých kulturních institucí se bude rozhodovat ve dvou kolech - na jednání městské rady 21. listopadu a pak v programu Zastupitelstva města Olomouce 15. prosince. Pak už mohou začít změny, které budou nevratné. Analýza od firmy Economic Impact Art vidí čtyři možné modely fungování divadla a filharmonie a jako ideální doporučuje sloučení do jednoho subjektu se dvěma orchestry. Slibuje úsporu, navrhuje propuštění části hudebníků a navýšení počtu marketingových a fundraisingových pracovníků.

Otázkou je, co by pak v nové zřizovací listině vlastně město od obou orchestrů vyžadovalo, tedy jaký objem koncertní či edukativní činnosti, a zda by v budoucnu salámovou metodou nedošlo k  faktickému "zeštíhlení" na jeden orchestr. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Jako první se, po nedávné vlně podpory ze strany desítek osobností české a moravské kultury a po dvou peticích proti takovému kroku, ozval ředitel Moravské filharmonie Olomouc Jonáš Harman. Jeho reakci přinášíme v plném znění.   

Ředitel MFO: Autonomie značky a orchestru Moravské filharmonie zůstává naší prioritou

Téma slučování Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc s cílem zefektivnění fungování obou institucí nabírá konkrétnější obrysy a současná politická reprezentace směřuje k rozhodnutí. Statutární město Olomouc, jakožto zřizovatel obou diskutovaných institucí, si nechalo zhotovit odbornou analýzu.

Doporučením v závěru analýzy je provozně subjektové sloučení Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc. K tomuto závěru dospěla zpracovatelská agentura především na základě analýzy obou subjektů v rovině provozní a ekonomické. Co ale naprosto vynechává, protože tento faktor nebyl součástí zadání, je kvalitativní hledisko. Preferovanou variantou je podle analýzy sloučení obou institucí pod jeden subjekt se dvěma orchestry se současným snížením počtu zaměstnanců, zejména uměleckých profesí. Dokument však již neuvádí, zda by se mělo jednat o úplně nový subjekt, či bude zachována jedna z těchto institucí a druhá pod ni bude převedena. V tomto se tedy situace neposouvá k žádným novým závěrům.

„Hlavním argumentem pro sloučení je především finanční úspora, která by měla činit cca 10–15 mil. ročně na straně nákladů ze zdrojů příspěvků zřizovatele. Tohoto stavu se však dle projekce dosáhne nejdříve za 4–5 let, během kterých bude probíhat tzv. přechodné období. Toto období samostatně bude finančně nákladnější než běžný provoz, analýza to naprosto jasně deklaruje. Avšak konkrétní výpočet či odhad těchto nákladů v analýze chybí.“ říká ředitel Moravské filharmonie Jonáš Harman.

Analýza dále upozorňuje na několik velmi kritických momentů v procesu sloučení. Jsou jimi nezbytnost propouštění zaměstnanců obou institucí. V preferované variantě sloučení analýza předpokládá škrtnout více než 30 pracovních míst. Dále je to fakt, že model sloučených institucí se dvěma orchestry je v České republice doposud neuskutečněný a Olomouc by se tak vydala na cestu pokusného modelu, jehož finanční přínos ve svém důsledku nemusí být zásadně významný. Z analýzy také vyplývají naprosto jasná rizika, která mohou ohrozit kvalitativní úroveň poskytované veřejné služby.

Je kulturní dědictví jen údaj v tabulce?

„Vydáváme se směrem, kdy na Moravskou filharmonii pohlížíme pouze jako na číslo, na instituci, která má 100 zaměstnanců, vloni v prvním po-kovidovém roce ji jen na vlastních koncertech včetně festivalů navštívilo téměř 15 tisíc návštěvníků̊ a toto číslo v roce 2023 roste (10,5 tis. jen za první polovinu r. 2023), výrazně převyšuje další filharmonie v počtu hudebních nahrávek atd. Historicky, významově a zejména hodnotově je MFO však mnohem více, proto zachování umělecké autonomie a hodnoty její značky je pro mě prioritou.” dodává Harman.

Moravská filharmonie Olomouc je druhou nejstarší filharmonií v ČR. Podílí se na kulturním povědomí celé ČR a je kulturním vývozním artiklem města Olomouce. Naplňuje roli významného a nezastupitelného artiklu a atributu v kulturní diplomacii města i kraje.

Ve chvíli, kdy politická reprezentace města odhlasuje sloučení, dojde k nevratnému zásahu do dvou významných institucí. Zůstane po sloučení Olomouc jedním z center kultury na Moravě? Přijede sem zase David Garrett nebo Tarja Turunen?
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty