Historie

Korunní pevnůstka zas o kousek lepší: maršál Radecký by se určitě divil!

Neděle, 12.6.2016

Korunní pevnůstka dělá čest svému jménu. Mezi olomouckými pevnostmi, forty a hradbami je už dnes opravdovým klenotem. Dnes tak zapůsobí hned od prvního okamžiku po vstupu do areálu - nedávno totiž byla dokončena celková úprava centrální plochy neboli nádvoří pevnůstky. Velitel olomoucké pevnosti maršál Radecký by byl nepochybně takovým pohledem nadšen.  

Město Olomouc otevírá úžasné archivní poklady pro všechny laické badatele

Středa, 1.6.2016

Málokdy se do naší rubriky historie dostává žhavá novinka. Tentokrát tomu tak ale je a má to dobré opodstatnění: touto velkou novinkou a potěšením pro všechny zájemce o olomouckou historii je spuštění webové stránky, která představí nejvzácnější archiválie vztahující se k Olomouci. Stránky vznikají díky spolupráci města a dvou archivů. Návštěvník se zde dozví fakta o vzniku olomoucké radnice, o nejstarším klášteru a mnoho dalšího a současně uvidí unikátní dokumenty, dosud přístupné jen badatelům v archivech.

Chodící socha mnicha a ztracený kostel, který zmizel, i když ho nikdo nezboural

Neděle, 29.5.2016

DOPLNĚNO Zmizelé olomoucké památky a jejich příběhy. Legendy a báje, které umí na dnešního člověka dýchnout kouzlem pohádek ze starých časů, ačkoliv je v nich často nemalá část pravdy, potvrzené i historiky či archeology. K těmto příběhům z olomoucké minulosti patří i kostel či kaple Svatých schodů a s ním spojená pověst o záhadných mniších, kteří sice byli z kamene, přesto se však uměli přesunovat z místa na místo. 

Kaple Svatých schodů má v seriálu zmizelých památek poněkud specifické místo. Ačkoliv ze seznamu olomouckých svatyní zmizela, přesto ji nikdo nezboural. Z větší části dodnes stojí. Málokdo by ovšem dnes v této stavbě spatřoval barokní kostel. 

Záhadná mohyla u Radíkova? Vzpomínka na výročí lichtenštejnského knížete

Čtvrtek, 26.5.2016

Trochu stranou hlavní trasy mezi Radíkovem a Posluchovem je neobvyklé místo se zvláštní atmosférou. Jmenuje se Zdiměř, a kromě půvabného starého stavení, prý někdejší Johnovy hájenky, tady najdeme skupinu různých druhů dubů s neobvyklým pomníkem.

Uprostřed oné doubravy působí poněkud záhadným dojmem dvojice kamenů s nepříliš čitelnými a srozumitelnými nápisy. Dvojice velkých břidlicových desek stojí na nízké kamenné mohyle. Co má tohle místo připomínat a jak souvisí s dějinami Moravy a dějinami Olomouce? 

Nápis na větším kameni, který je opravdu špatně čitelný, rozluštíme po důkladnějším prozkoumání tato "slova": 

PRINCEPS JOANNES

QUERCETUM
AD XL. ANNUM REGIM.
JUBIL. 12. NOV. 1898

Na menším kameni, který stojí v popředí, je pak tento jednodušší a čitelnější nápis:

L. JÄHR.

REG. JUBIL.

MCM.VIII

Už jste byli uvnitř největšího sousoší a olomoucké památky UNESCO?

Středa, 18.5.2016

Oblíbenou nabídku prohlídek olomouckých chrámů včetně průvodcovských služeb využívají ročně tisíce lidí. Vedle velkých chrámových staveb se ovšem návštěvníci mohou podívat i do kaple, která se skrývá uvnitř snad nejvíce ikonické olomoucké památky - Sloupu nejsvětější Trojice. Ten je jednak součástí Světového kulturního dědictví UNESCO a také to je pravděpodobně největší barokní sousoší ve střední Evropě.

Ztracené dějiny Olomouce: proč zmizel kostel Panny Marie na Předhradí?

Neděle, 8.5.2016

Takřka nekonečný by mohl být seriál o místech, objektech a věcech, které v Olomouci byly a už nejsou. O ztracených součástech dějin města. Jedno z čelných míst by mohlo v tomto seriálu náležet starobylému kostelu Panny Marie na Předhradí. 

Olomoucký pranýř: lumpy čekala hanba pod okny radních a před zraky měšťanů

Středa, 27.4.2016

Pranýř. V dnešní době si pod tímto názvem už málokdo představí něco konkrétního. Přitom ještě na začátku 19. století to byla nedílná součást většiny měst i městeček. Proto si pojďme přiblížit, co to vlastně pranýř byl, k čemu sloužil a kde po celá staletí stával ten olomoucký. 

Důležitou roli pranýře v životě středověké městské společnosti dokládá jeho umístění v centrálním prostoru. V Olomouci totiž stával na Horním náměstí, hned vedle radnice. Nejprve to bylo známo z mapových a listinných materiálů, před šestnácti lety to potvrdil také nález archeologů.

Respekt budící stavba

Italští bankéři vládli Moravě z olomouckého Dolního náměstí

Pátek, 22.4.2016

Caramazza, Brentano, Marzelli, Orelli, ale hlavně Primavesi... Italské obchodnické rodiny si od přelomu 17. a 18. století oblíbily olomoucké Dolní náměstí, konkrétně tu jeho část, které se říkalo Bohaté krámy. Je to blok domů, které cestou z Horního na Dolní náměstí míjíme po levé straně. Dnes nelze přehlédnout, že jeden z domů s kavárnou v přízemí se sem jaksi stylově nehodí. A právě zde bylo kdysi sídlo snad nejmocnější italské rodiny na Moravě. 

Podzemí pod kinem Central: studna, která možná pamatuje útulek pro malomocné

Pátek, 15.4.2016

Čtyřicetikubíkový rezervoár vody se nachází přibližně v místech pod plátnem bývalého kina Central. Tento důmyslný odvodňovací systém dostal současnou podobu při stavbě kina v roce 1926, studna ale může pocházet ze středověku, kdy zde stával útulek pro malomocné a špitál.

„Je to sofistikované odvodňovací zařízení,“ řekl na adresu systému kanálů a proláklin archeolog Národního památkového ústavu Richard Zatloukal. Podle něj je celé Michalské návrší pramenitou oblastí. „Ve většině domů v okolí jsou středověké studny, často tesané ve skále. Od devatenáctého století zpravidla neudržované,“ poznamenal Zatloukal. Je možné, že i zde byla ve středověku studna. 

Dómské věže ukrývají poklad - nejstarší románské zdi z původní katedrály

Sobota, 9.4.2016

Takovou stavbu tehdy na celé Moravě nikdo neviděl. Dóm svatého Václava, který někdy kolem roku 1104 založil olomoucký a později český kníže Svatopluk, dělal čest svému postavení - byl katedrálním kostelem olomouckých biskupů a součástí hradu olomouckých Přemyslovců. Dominantou trojlodní románské baziliky tehdy byly dvě vysoké hranolové věže, které musely být v rovinaté krajině vidět už z velké dálky. Dlouho se soudilo, že věže nechal zbourat při regotizaci v letech 1883 až 1893 Gustav Meretta. Není tomu tak - zdivo z nejstarších věží zde stojí dodnes a vidět jej můžete i vy!

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Historie