Oteplení a déšť zvedly hladiny řek v povodí Moravy. Na některých místech voda dosáhla povodňových stupňů. Vodohospodáři ze státního podniku Povodí Moravy zasahovali s pomocí mechanizace na několika místech, kde ledové kry ucpaly k... + více
Vyzvánění zvonů z věží olomouckých kostelů v úterý 21. února v 15 hodin připomnělo sedmdesát let starou událost. Za přítomnosti tehdejšího československého ministra školství byl jmenován prvním rektorem obnovené univerzity Josef L... + více
Aktuální zkušenosti Olomoučanů se smogovou situací jen připomněly, o jak složitou problematiku jde a kolik proměnných se na stavu ovzduší podílí. Radnice v reakci na to svolala jednání odborníků. Faktorů, které v důsledku vedou ke... + více
V podmanivý svět plný rychlých vozů, elegantních letadel, impozantních válečných plavidel, ale i známek, mincí či báječných stavebnic se brzy promění pavilony A a E a přilehlé plochy Výstaviště Flora Olomouc. V závěru druhého břez... + více
Opravit fasádu, freskový strop nebo historickou výmalbu na památkově chráněné nemovitosti bude možné s pomocí státní dotace a příspěvku z rozpočtu města. Peníze pomohou navrátit půvab celkem pěti památkám na území městské památkov... + více