Zprávy

Hasiči s radnicí vymysleli dobrý dárek pro příští olomoucké prvňáčky

Neděle, 9.6.2019

S nástupem do první třídy dostanou letos v září malí Olomoučané zajímavou a praktickou pomůcku. Díky novému projektu Zdravé láhve může každý prvňáček v září 2019 dostat zdravou láhev s tematickým potiskem, díky němuž se dozví jednoduchou formou, co dělat v nebezpečné situaci.

„Vnímám to jako dobrý a zajímavý nápad, která zvýší bezpečnost dětí. Speciální potisk na láhvi jim poutavými obrázky přirozeně pomáhá zapamatovat si, jak se mají v určité situaci zachovat,“ vysvětluje náměstek primátora Martin Major, který má na starosti i oblast bezpečnosti a ochrany obyvatel. Na potisku jsou uvedena rovněž i telefonní čísla jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Místo zbouraných nemocničních budov bude park, postará se o něj město

Pátek, 7.6.2019

Zhruba čtyři měsíce trvaly intenzivní práce na jedné z nejodlehlejších částí areálu Fakultní nemocnice Olomouc - pozemcích mezi ulicemi Prof. Fuky, Mošnerova a Hněvotínská na Tabulovém vrchu. Stavební firma zde od poloviny ledna do konce května prováděla terénní a demoliční práce, jejichž výsledkem je kultivovaná plocha, která v budoucnu poslouží dalšímu rozvoji největšího zdravotnického zařízení v kraji. Dočasně ale může revitalizovaný areál sloužit i jako veřejný parčík.

„Demolice všech bývalých vojenských objektů včetně následných zásypů a terénních úprav je již ukončena. Ponechány byly pouze páteřní komunikace a vybrané zpevněné plochy. V současné době zajišťujeme vymazání zbouraných budov z katastru nemovitostí a zároveň vedeme jednání s magistrátem města o možnosti a podmínkách zpřístupnění areálu veřejnosti,“ potvrdil vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Jarní povodně způsobily milionové škody. Teď začíná jejich odstraňování

Pátek, 7.6.2019

Práce na odstraňování povodňových škod, které napáchala povodeň na konci května, zahájil tento týden státní podnik Povodí Moravy. V důsledku povodně vznikly v opevnění některých vodních toků výtrže. Největší škody voda napáchala na území Beskyd a Vsetínska. Povodí Moravy, s. p. začal se sanací škod v Rožnově pod Radhoštěm.

„Kvůli havarijnímu stavu na některých místech Hážovického potoka u soutoku s Rožnovskou Bečvou jsme zahájili přípravné kroky bezprostředně po povodni. Ihned po vyřízení nezbytných administrativních kroků jsme zahájili sanaci opevnění Hážovického potoka v místech, kde povodeň způsobila i 20 – 30metrové výtrže,“ popisuje odstraňování povodňových škod generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Sanace opevnění u soutoku Hážovického potoka s Rožnovskou Bečvou těžkým kamenným záhozem provádí pracovníci Povodí Moravy, s. p. s pomocí těžké techniky.

Půlmaraton přiláká tisíce běžců. Ve městě nepojedou autobusy a tramvaje

Čtvrtek, 6.6.2019

V sobotu 15. června vystartují běžci na trať tradičního vytrvalostního závodu Mattoni 1/2Maraton Olomouc. Oblíbený běžecký závod, kterého se účastní tisíce elitních i rekreačních běžců, omezí nebo zcela vyloučí provoz MHD ve městě. Rodinný běh bude odstartován v 17 hodin na Horním náměstí, 1/2Maraton Olomouc startuje v 19 hodin.

Autobusovému a tramvajovému provozu bude umožněn průjezd po komunikacích v trase závodů až do 18:30 (na ul. 17. listopadu v úseku Žižkovo nám. – křižovatka s ul. Wittgensteinova do 16:30). Tramvajový i autobusový provoz bude poté veden v omezeném režimu až do ukončení provozu.

TRAMVAJOVÝ PROVOZ od cca 18 hodin

Linky č. 1, 2, 3, 4 a 7 Provoz linek bude předčasně ukončen.

Linka č. 5 Provoz linky bude posílen na interval 15 min.

Dvorskou ulici ve Starých Hodolanech letos kompletně opraví

Středa, 5.6.2019

Kompletní oprava čeká Dvorskou ulici v olomoucké městské části Staré Hodolany. Velká rekonstrukce za 2,4 milionu korun ji zcela promění a nově ulici doplní i ostrůvky se zelení. Radní rozhodli o jejím dodatečném zařazení do kapitoly velkých oprav pro letošní rok.

„Komunikace ve Dvorské ulici byla dlouho ve výrazně zhoršeném stavu. Oprava je jednou z priorit městské části Staré Hodolany už od roku 2013 a máme na ni připravenou projektovou dokumentaci,“ zdůvodnil rozhodnutí primátor Mirek Žbánek.

Mezi další priority městské části Staré Hodolany spadají i opravy chodníků v ulici Hodolanská, na které je rovněž zpracována projektová dokumentace. Provedení těchto předlažeb je zařazeno do plánu oprav města a bude realizováno v dalším období.

Žižkovo náměstí a Kosinovu ulici čekají obrovské proměny. Líbí se vám návrhy?

Středa, 5.6.2019

Hned tři studie pro dvě veřejná prostranství projednávala v pondělí Rada města Olomouce. Studii firmy Zahrada Olomouc od Radka Pavlačky pro zakončení Kosinovy ulice před vstupem do Bezručových sadů rada schválila. V případě dvou variantních studií pro Žižkovo náměstí se ale v budoucnu očekává veřejná diskuse za účasti autorů z Ateliéru Sborwitz a Ateliéru Zahrada Olomouc, členů rady města, zástupců Pedagogické fakulty UP, komise pro architekturu, zástupce útvaru hlavního architekta a široké veřejnosti.

Studie Kosinovy ulice řešila obnovu dožívajícího jírovcového stromořadí, v ochranném pásmu inženýrských sítí. „Vzhledem k celkovému neuspokojivému stavu náměstí, potřebě vytvořit lepší podmínky pro umístění nové výsadby stromů a vytvořit kultivovaný nástupní prostor do parku Bezručovy sady bylo zadání rozšířeno a zadána studie řešící revitalizaci celého veřejného prostoru,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Na dětské pacienty vybrali přes milion korun, dobrovolníky štědrost překvapila

Úterý, 4.6.2019

Více než jeden milion korun se podařilo vybrat v rámci charitativní sbírky Crosspoint na pomoc dětským pacientům Fakultní nemocnice Olomouc. Z výtěžku byly zakoupeny dva speciální přístroje. Jelikož finální částka předčila očekávání, bude z poslední části finančních prostředků zakoupen jeden další. K charitativní organizaci Crosspoint se přidá i město Olomouc. 

Aktivity organizace Crosspoint dlouhodobě podporuje i město Olomouc. Výtěžek a štědrost dárců Výtěžek charitativní sbírky, která byla ukončena v březnu tohoto roku, míří opět na pomoc její dětské klinice a malým pacientům s cystickou fibrózou. „Velmi mě těší, že se nám podařilo vybrat krásných 1 200 000 korun. Z výtěžku jsme zakoupili například doplňující modul na přístroj Exhalyzer D, který jsme pořídili z předešlé sbírky. Díky tomuto modulu budou lékaři schopni vyšetřit i nemluvňata či děti, které z různých důvodů nejsou schopné spolupracovat,“ říká ředitelka organizace Crosspoint Ester Rážová.

Nejdřív to nešlo, teď se jim daří. Lemuři mají v Zoo Olomouc další mládě!

Pondělí, 3.6.2019

Když se daří, tak se daří! V olomoucké zahradě se lemurům kata daří skutečně výborně. K mláděti, které se narodilo letos 5. března, přibylo 28. března další. „Rodiči jsou samec Taťka, samice Ambia a Bakaka. Celkem tak ve výběhu skotačí sedm lemurů,“ popisuje vývoj ve skupině zoolog Jitka Vokurková. Deštivé a chladné počasí však neumožňovalo jejich pobyt venku, a tak se ve světle kamer, fotoaparátů a zájmu návštěvníků hřáli až od pátku.

Olomoucká zoo chovala lemury kata v letech 1990-1993, konkrétně pár ze Zoo Lešná. Tato zvířata se však nikdy nemnožila. V roce 2002, v době povodní v městě sta věží, pouze poskytla dočasný domov 7 samcům ze Zoo Praha. Zlomový se stal až rok 2012, kdy došlo k otevření chovného centra. 25. 4. 2012 ze Zoo Ostrava přicestovaly tři samice - Menatra, Tonga a Ambia. Na samce Samba ze Zoo Opole si musely počkat do 12. června 2012.

Rošáda na radnici! Náměstek Hekela končí, jeho nástupce zatím není znám

Pátek, 31.5.2019

Z vedení města Olomouce odchází po více než šesti měsících práce dosavadní náměstek primátora Pavel Hekela. K datu 31. května 2019 rezignoval na pozici v Radě města Olomouce i na svůj mandát zastupitele. Jedná se o jeho vlastní rozhodnutí. „Respektujeme jeho rozhodnutí, jedná se čistě o záležitost pana Hekely a hnutí SpOLečně, za něž byl do zastupitelstva města Olomouce zvolen,“ reagoval primátor města Olomouce Mirek Žbánek. Důvodem, který sám Pavel hekela uvedl v rezignačním dopise, jsou jeho neshody s hnutím, za něž kandidoval.  

U Bristolu už se rýsuje nový most! Stavba pokračuje podle plánu

Čtvrtek, 30.5.2019

V centru Olomouce pokračuje jedna z nejnáročnějších stavebních akcí za mnoho desítek let. Před zraky místních roste nový most v Komenského ulici. Stavbaři dokončili pilíře spodní stavby a nyní budují podpěrnou konstrukci mostovky. Souběžně realizují přeložku inženýrských sítí včetně kanalizačního sběrače. Činí se však také archeologové – v místě budoucí náplavky na pravém břehu řeky Moravy objevili základy středověkých domů.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy