Zprávy

Proč bourají celé radniční schodiště? Protože bylo ve 20. století postaveno špatně

Sobota, 6.4.2019

"Proč se bourá úplně celé schodiště, když mělo jít o opravu fasády a kamenných prvků?" ptají se teď někteří Olomoučané při pohledu na probíhající rekonstrukci radnice. Schodiště nad hlavním vchodem totiž bylo kompletně rozebráno. Důvod je jednoduchý - při poslední opravě v minulém století nebylo schodiště provedeno dobře. 

Do obou venkovních schodišť, tedy nad hlavním vchodem i nad restaurací Caesar, zatékalo do jejich konstrukce. Dlouhodobé ignorování tohoto problému může mít dalekosáhlé důsledky pro statiku stavby.  Nejde přitom o žádné historické prvky, ale o novodobé konstrukce z konce minulého století. Hostorická je například renesanční lodžie nad Caesarem či kamenné erby, v jednom případě renesanční, ve druhém dokonce gotické. 

Stavba století po prvním roce: základy most a cyklostezek, tisíce tun suti a bahna

Pátek, 5.4.2019

Další z pravidelných kontrolních dnů na stavbě protipovodňových opatření, který se odehrál ve čtvrtek ráno, měl tentokrát jeden zvláštní aspekt. Zástupci Povodí Moravy, zhotovitele stavby a města se sešli na staveništi téměř na den přesně rok od zahájení stavby.

Kromě standardního řešení jednotlivých technických a provozních záležitostí se proto primátor Mirek Žbánek a další zástupci města chtěli seznámit i s celkovým stavem akce. „Prošli jsme celou dlouhou stavbu od prostor mezi třídou Kosmonautů a mostem ve u plynárny až po základy nového mostu v Komenského ulici,“ řekl primátor Žbánek.

Zlatí lvíčci mají mláďata! Rodina vzácných trpasličích opic se dočkala potomků

Středa, 3.4.2019

Po smutných reportážích z kalamitou postižené Zoo Olomouc přišla ze Svatého Kopečka konečně i dobrá zpráva. V rodině nejvzácnějších drápkatých opic, lvíčků zlatých, se slaví. Na svět přišla dvě mláďata. Narodila se dne 27. ledna 2019.

Ve volné přírodě v brazilských pralesích se počty těchto maličkých, ale krásných a inteligentních opic odhadují na pouhopouhé tři tisíce jedinců. Všechny druhy lvíčků patří mezi nejohroženější savce světa. „Matka svá mláďata pouze kojí, na mateřské dovolené tedy zůstává tatínek,“ dodává zoolog Jitka Vokurková. „A je to táta k pohledání. Po narození potomků měl plná záda práce, neboť na nich mláďata nosil. Dnes je pro změnu nespustí z očí a pokaždé, když zjistí, že je na ně zaměřena byť krátkodobá pozornost, odebéře se s nimi do ústraní,“ dodává mluvčí Zoo Olomouc Iveta Gronská.

Sedm olomouckých škol má nově vybavené dílny. Technické obory potřebují podporu

Úterý, 2.4.2019

Nové vybavení pro praktickou výuku v dílnách mají olomoucké základní školy. Čtvrt milionu korun na podporu polytechnického vzdělávání zamířilo do škol díky spolupráci města a strojírenské firmy Koyo Bearings. Nové nářadí, nástroje a materiál si mohou školáci užívat v sedmi olomouckých školách.

Díky podpoře polytechnického vzdělávání si letos vylepší zázemí školních dílen Základní škola na Svatém Kopečku, Fakultní základní škola Komenium, Základní škola Spojenců, Základní škola v Nemilanech, Hodolanech, Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám a Základní škola Olomouc, Mozartova, kde se dary v podobě šeků symbolicky předávaly. Každá základní škola si pořizuje do dílen materiál a dílenské nářadí podle svých konkrétních potřeb.

Krásný penzion v centru vyhrál. Františkánky dostaly cenu za rekonstrukci starého domu

Pátek, 29.3.2019

Více než čtyřicet objektů bylo přihlášeno do soutěže o stavbu roku Olomouckého kraje 2018. Jednu z cen, konkrétně za nejlépe rekonstruovaný měšťanský dům, si odnesly i sestry františkánky, které v jednom z nejmalebnějších zákoutí centra Olomouce provozují kavárnu a penzion. Dva sousedící domy v Hrnčířské ulici, o které se dnes sestry starají, jsou příkladem citlivé rekonstrukce historických objektů v nejkrásnější části Olomouce. 

Má vaše dítě špatné známky ve škole? Možná mu pomůže ušní vyšetření!

Středa, 27.3.2019

Celých devět procent školáků v první třídě trpí poruchou sluchu. A zhruba každé dvacáté dítě v tomto věku má klinicky významnou poruchu sluchu, která může vést i ke zhoršení jeho školního prospěchu. Pomoc je přitom jednoduchá - vyšetření na odborném pracovišti a následná účinná léčba. Právě takovou péči může vašemu dítěti poskytnout i Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (známá pod zkratkou ORL) Fakultní nemocnice Olomouc.

Podle nově platné vyhlášky ministerstva zdravotnictví jsou dětští praktičtí lékaři povinni v rámci pravidelné předškolní prohlídky po dosažení pátého roku věku odeslat dítě na screening sluchu prováděný odborným pracovištěm. „Jsme na toto nařízení připraveni a od 1. dubna spouštíme poradnu, která se bude právě tímto screeningem a vyšetřením předškolních dětí zabývat,“ potvrzuje přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc docent Richard Salzman.

Letos budou v Olomouci stavět poslední dva úseky Jantarové cyklostezky

Středa, 27.3.2019

Obec Bystročice a nedaleko ležící městskou část Olomouce Nedvězí má brzy propojit nová cyklostezka. Město Olomouc a obec Bystročice tuto akci společně financují i společně hledají firmu, která stezku postaví. Projekt odpovídá olomouckému cyklogenerelu. Stavba cyklostezky by mohla začít v letních měsících, termín dokončení se předpokládá do konce letošního roku. Je to jedna ze dvou chybějících částí Jantarové cysklostezky. 

Z Království se stane prales. V lese nedaleko Olomouce skončí veškerá těžba

Úterý, 26.3.2019

Konec kácení i jiné údržby, vše bude ponecháno na přírodě samotné. Jde o roozsáhlé smíšené lužní lesy s duby, jilmy a jasany, které dnes tvoří Přírodní rezervaci Království u Grygova. Olomoucká městská rada jako zástupce majitele souhlasila se zvýšením úrovně ochrany tohoto lesa. Ten se změní v bezzásahovou zónu. 

Město Olomouc za to může od státu zísjkat více než pět milionů korun ročně jako náhradu za újmu, která vznikne přerušením hospodaření v lese. Tato újma bude vyplácena po dobu 50 let. Se zvýšenou ochranou souhlasil i správce rezervace – olomoucký krajský úřad.

„Bezzásahový režim zachová Království jako les čistě přírodního charakteru. Historicky byly všechny porosty v celém lesním komplexu Království intenzivně obhospodařovány. Nyní to bude možné jen v okolí lesních komunikací, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Šetrnější postup při práci na nábřeží Moravy: méně vrtů, méně špíny a hluku

Úterý, 26.3.2019

Při výstavbě protipovodňové ochrany Olomouce zvolí Povodí Moravy, s. p. nový postup prací. Změna bude spočívat v provedení menšího množství pilot, což povede k menšímu množství vrtů a zkrácení celkové doby práce vrtné soupravy. Nový postup bude šetrnější k okolním domům a širší průměr pilot lépe stabilizuje okolní domy a celé nábřeží.

Změna stavby spočívá ve snížení počtu vrtaných pilot. Ty budou současně mít větší průměr a u některých se změní i délka. Žádost o změnu stavby podalo Povodí Moravy už vloni. „Touto změnou dosáhneme nejen vyšší úrovně zabezpečení nové konstrukce nábřežních zdí, ale především minimalizujeme možnost vlivu stavby na nábřežní domy i okolní komunikace. Namísto původně plánovaných 1100 dojde k vyvrtání asi 800 pilot. Ty ovšem budou mít větší průměr. Místo 600 mm budou mít nové piloty průměr od 900 do 1200 mm,“ popisuje investiční ředitel Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s. p.

Když si umíme pomáhat... Po dnech zoufalství přichází v zoo optimismus

Čtvrtek, 21.3.2019

Před deseti dny vypadal areál Zoo Olomouc zoufale. Postupně, den po dni, se nám dařilo vracet chod zahrady do běžných kolejí, ale bylo jasné, že kompletní likvidace následků řádění vichřice bude trvat nejen několik týdnů, ale pravděpodobně několik měsíců. Od včerejška vypadá vše mnohem radostněji. "Z obrovského koláče práce, který před sebou vidíme, začal společně s námi ukusovat „otesánek“ Harvestor. Je to pomocník, jehož zapůjčení do našeho areálu zařídil ředitel společnosti Lesy města Olomouce David Janásek v rámci součinnosti městských organizací," vysvětluje Karla Břečková z marketingového oddělení Zoo Olomouc. „Stroj, který průběžně využíváme v námi spravovaných lesích je teď více potřeba v zoo, aby popadané stromy co nejrychleji zpracoval a bylo možné je odvézt ze zasaženého prostoru,“ komentuje svůj dobrý skutek David Janásek.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy