Zprávy

V řekách je kvůli suchu málo vody a hodně živin. Koryta zarůstají travou

Čtvrtek, 5.7.2018

Zasrostlá koryta řek, kde bude více trávy než vody? Není to katastrofická sci-fi, ale docela reálná budoucnost některých řek na Moravě.

V porovnání s dlouhodobými údaji jsou totiž nynější průtoky na většině vodních toků výrazně podprůměrné a pohybují se nejčastěji v rozmezí 10 až 50% normálu. Menší vodní toky klesají až na hranici sucha a travou zarůstají i nedávno vyčištěné potoky a říčky.

Vegetace rostoucí v říčním korytě je jedním z důsledků dlouhodobého přetrvávajícího sucha. V řekách chybí voda a přemíra látek, jako je dusík či fosfor, které se do vody dostávají z polí v době prudkých dešťových srážek, podporuje růst rostlin. Nízké průtoky snižují hygienickou a ekologickou funkci vodního toku a živiny se tak vyskytují ve vyšších koncentracích.

Novinky na řece: Plavby Olomouc rozšiřují flotilu, mají nové přístaviště v Přerově

Neděle, 1.7.2018

Plavby Olomouc, provozovatel vyhlídkových lodí a beer biku OLOŠLAP, rozšiřují své služby. K těm stávajícím, situovaným v Olomouci, přibude nově i plavba lodí v dalším městě olomouckého kraje a to Přerově. Na tiskové konferenci to v úterý sdělil iniciátor služeb, kapitán Šimon Pelikán.

„Vzhledem k protipovodňovým opatřením, která mění ráz koryta řeky Moravy a logicky tak znemožňují plavby, jsme se rozhodli najít pro naše loďe nové alternativy plaveb. OLOLOĎ Kordulka zamířila na řeku Bečvu v Přerově.  Loď Marie Terezie zůstává v Olomouci, pluje po nové trase, při čemž začátek plavby se přesunul k posezení U Vodníka na Nových sadech,“ upřesňuje Šimon Pelikán.

Část nové toboganové dráhy je průhledná. Jízda je tak ještě zajímavější

Sobota, 30.6.2018

S novou atrakcí vítá v letošní letní sezóně své návštěvníky olomoucký plavecký stadion. V poslední den letošního školního roku zde otevřeli novou téměř devět metrů vysokou toboganovou věž. Část skoro osmdesátimetrové dráhy je navíc průhledná. 

„Výstavba nové toboganové věže je další klíčovou etapou postupné modernizace plaveckého stadionu. Délka dráhy toboganu je 77 metrů, výška věže přesně 8,8 metru a sklon má 11,4 procenta,“ objasnil parametry nové vodní atrakce investiční náměstek primátora Filip Žáček. "Součástí toboganové dráhy jsou i transparentní díly skluzavky, což, věřím, přispěje k ještě větší popularitě u návštěvníků plaveckého areálu,“ doplnil.

Nová tobogánová věž má 77 metrů. Školáci si v pátek zaplavou se slevou

Středa, 27.6.2018

Nová tobogánová věž se skoro osmdesátimetrovou dráhou bude na Plaveckém stadionu Olomouc slavnostně zprovozněna v pátek 29. června v 8:30. Koupání si v tento den mohou zadarmo vyzkoušet ti, kdo přinesou vysvědčení s vyznamenáním.  

Provozovatel stadionu má totiž na pátek speciální nabídku. Jelikož je 29. června poslední školní den, jsou na plavecký stadion kromě veřejnosti zváni především školáci. Po předložení svého vysvědčení mají v tento den slevu 30 procent ze vstupného. Ti nejlepší, kteří ukáží vysvědčení s vyznamenáním, budou mít vstup zcela zdarma! 

Tobogánová věž bude ale v pátek zprovoněna jen ve zkušebním provozu, pro veřejnost bude otevřena později v červenci.

Představení investice a uvedení novho tobogánu do provozu se v pátek ráno zúčastní zástupci statutárního města Olomouce a provozovatele areálu společnosti Olterm & TD Olomouc.

Technické parametry nového tobogánu

Výška: 8,8m

Délka dráhy: 77m

Další opravy: po celé prázdniny nepojedou tramvaje na Novou Ulici

Úterý, 26.6.2018

Cestující, nepotěšíme vás. I během letošních prázdnin se bude opravovat a tedy i měnit provoz MHD.

Opravy tramvajových kolejí zasáhnou na začátku prázdnin do provozu ve městě. Od 2. do 26. července bude Dopravní podnik města Olomouce opravovat trať v křižovatce třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Od 2. července do 28. srpna současně opraví i tramvajovou trať v Brněnské ulici.

V lokalitě křižovatky Havlíčkova x tř. Svobody Dopravní podnik města Olomouce chystá výměnu kolejového zhlaví. Stavební práce spočívají ve výměně výhybek a částí kolejových oblouků, následně se budou opravovat i tramvajové koleje v Brněnské. „Avizované stavební práce zasáhnou do provozu MHD i individuální dopravy,“ upozornila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová.

Hasičům zamrzala auta, neměli se kde převlékat. Teď dostanou novou zbrojnici

Pondělí, 25.6.2018

Chválkovičtí dobrovolní hasiči dnes musí parkovat vozidla v provizorních podmínkách s omezeným přístupem, nemají vhodné sociální zázemí ani prostory pro uložení vybavení a materiálu. V zimě jim zamrzají vozidla a ve staré zbrojnici se nemají kde převlékat.  To vše se teď díky úspěšně získané dotaci a výstavbě nové zbrojnice změní. Její základní kámen byl položen v pátek 22. června.

Město na záměru postavit novou zbrojnici pracuje již od roku 2013. Nejprve byla vyloučena možnost rozšíření stávající budovy z roku 1908. Ta totiž stojí v památkovém pásmu, takže ji není možné rozšířit, aby poskytovala hasičům potřebné zázemí. S ohledem na to byla tedy zpracována územní studie společně s návrhem změny územního plánu pro novou zbrojnici. V roce 2014 byla změna územního plánu v lokalitě budoucí zbrojnice schválena, čímž se otevřela možnost samotné realizace. Nová zbrojnice vyroste v blízkosti fotbalového hřiště a místního hřbitova v Olomouci – Chválkovicích v ulici Stejskalova.

Znáte olomoucké podzemí? Dnes se do něj můžete vydat s Durancií

Neděle, 24.6.2018

Výlet do neznámého podzemí nabízí dnes odpoledne olomoucká Durancia. Pod vedením zkušeného průvodce z tohoto spolku navštívíte kryptu kostela svaého Mořice a bývalé podzemní velitelské stanoviště Štábu Civilní obrany Olomouckého okresu, které bylo vybudováno v 50. letech minulého století, a nachází se pod zahradou za kostelem sv. Michala.

Podzemní prostory pod hlavním městským farním kostelem svatého Mořice nás zavedou do středověku. Do krypty pod působivým chrámem se mohou lidé podívat jen výjimečně, například v rámci Dnů evropského dědictví či Noci kostelů, a nebo právě díky akcím spolku Durancia. Velitelství civilní obrany, které bylo vybudováno v padesátých letech minulého století, se nachází se pod klášterní zahradou za kostelem svatého Michala. Už samo toto prostředí je většině Olomoučanů neznámé, i když je prakticky uprostřed města. V krytu uvidíte, jak se představitelé města v polovině minulého století chystali na případnou válku s "imperialistickým západem". 

Ze Slavonína a Nedvězí začne jezdit více autobusových spojů

Pátek, 22.6.2018

Od 1. září se v Olomouci změní jízdní řády městské hromadné dopravy. Změny se týkají autobusových linek 14, 15, 25, 28 a 31. Největší změny se týkají linky číslo 28. Ukončení smluvních vztahů s obchodními centry pak městu rozváže ruce pro další posilování spojů v budoucnu.

„Na základě návrhu obyvatel Slavonína a Nedvězí, stejně jako komisí městských částí bude posíleno spojení na Horní Lán. Celkem se jedná o pět párů spojů jak ve směru ze Slavonína tak z Nedvězí, aby se k centru dostali cestující z obou městských částí,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Další změny jsou spíše kosmetické. Například ranní linka číslo 14 pojede ve 4:55 už od Hlavního nádraží a odpolední spoj v 16:38 bude veden až k Aholdu.

Podle požadavků komise městské části Droždín jsou navrženy také úpravy u večerních spojů linky číslo 15 po 20. hodině a autobusy s číslem 25 budou ráno vyjíždět dříve.

Čtvrtá etapa protipovodňové ochrany bude, tři čtvrtiny zahrádkářské kolonie musí pryč

Středa, 20.6.2018

Ačkoliv město teď žije především II. B etapou protipovodňévých opatření u Bristolu, součástí plánovaných staveb, chránících Olomouc před povodněmi, je i IV. etapa na jihu města. Ta se dotkne i zdejší zahrádkářské kolonie Morava, jejíž část bude zrušena. Pro zahrádkáře má město náhradní řešení.

Zahrádkářská kolonie leží na pravobřežní bermě řeky Moravy, což je cca 50 metrů široká terasa. Jedná se o nedílnou součást vodního toku, jehož koryto je na levé straně ohraničeno přirozenou břehovou hranou a na pravé straně svahem protipovodňové hráze u ČOV na Nových Sadech. Již při pětileté povodni je osada zaplavena vodou o hloubce jednoho metru, za stoleté vody pak hloubka dosahuje jednoho a půl metru, navíc jde o vodu tekoucí v aktivní záplavové zóně. Rychlost proudu přesahuje jeden a půl metru za sekundu, při dané hloubce zde tedy nelze brodit.

Šest a půl tisíce nových letniček už brzy rozkvete na Floře

Pondělí, 18.6.2018

Ukázkou soudobé a moderní prezentace letničkových směsí atraktivních letničko-cibulových záhonů jsou nově osázené veřejné prostory u pavilonů G a H ve Smetanových sadech. Během pár týdnů budou květiny rozkvetlé a v plné kráse. 

V expozičních záhonech před pavilony G a H je nyní nově vysazeno na šest a půl tisíce letniček ve třiasedmdesáti druzích a varietách. V současné době jsou záhony krátce po výsadbě, rostliny proto musí ještě projít stádiem aklimatizace. Přibližně za tři týdny již ale bude podle odborníků nový záhon v plném květu.

Záhony zabírají plochu 580 metrů čtverečních. Porosty květin jsou návštěvníkům pohodlně dostupné z mlatových cest, které záhony protínají v diagonálním směru.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy