Legionáři z Hanáckého pluku zaplnili Olomouc: před sto lety se slavila porážka Němců u Bachmače

DOPLNĚNO Před sto lety lidé v Olomouci slavili výročí jednoho z nejdůležitějších vojenských vítězství. Ve dnech 8. až 13. března 1923 se totiž připomínalo páté výročí bitvy československých legionářů s velkou německou přesilou u ukrajinského města Bachmač. Podstatnou roli v řadách vítězných legionářů sehráli bojovníci 6. Československého střeleckého pluku - Hanáckého.

Vojenská delegace přichází k Hanáckým kasárnám, kde byla odhalena pamětní deska. Snímek z oslav 20. výročí Bahmače v roce 1938.

Legionáři měli v celé první republice mimořádné postavení, i když v pozdějších letech byli někdy vnímáni jako do jisté míry kontroverzní sociální skupina. Olomoučané si ale nepochybně považovali i toho, že zde sídlil právě 6. střelecký pluk s přízviskem Hanácký. Ne že by jeho bojovníci pocházeli výhradně z Hané, mezi jeho příslušníky bylo mnoho mužů odjinud, ale převažovali opravdu Hanáci. Pluk svým názvem navíc připomínal mnohem starší jednotku, rovněž spjatou s Hanou a Olomoucí. Výročí bitvy, ve které hanácký pluk sehrál klíčovou roli, tedy Olomoučané vnímali jako velmi významné. V roce 1923 navíc ještě nebyl vztah k legionářům zatížen tolika předsudky jako v pozdějších letech. 

Do města tedy v březnu 1923 přijeli všichni důležití armádní představitelé, hvězdou byl generál Josef Šnejdárek, který se o měsíc později ujal jako nový velitel celé olomoucké posádky, zemský vojenský velitel pro Moravu a Slezsko generál Alois Podhajský, vřele byl přivítán bývalý velitel hanáckého pluku plukovník Jaroslav Červinka. Především se ale během oslav setkaly stovky starých spolubojovníků, vzpomínalo se na desítky padlých kamarádů.

Město se na jejich příjezd připravovalo pečlivě, což lze vycítit i ze zpráv v různém olomouckém tisku. Ve dnech 10. a 11. března se konala například akademie, večerní koncert v Národním domě či přednášky o významu a průběhu bitvy, Národní dům hostil setkání bývalých příslušníků 6. pluku, k nimž promluvili všichni jejich bývalí velitelé. Akcí se účastnili i politici, zdravici do Olomouce zaslal také prezident T. G. Masaryk a všichni důležití vojenští představitelé včetně legionářského hrdiny a pozdějšího enfant terrible první republiky generála Radoly Gajdy.

Legionáři z 6. střeleckého pluku hanáckého před odjezdem na průzkum | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

Hlavním programem byl slavnostní nástup jednotek na Horním náměstí a parádní pochod přes město. Díky vojenské hudbě bylo živo všude mezi Hanáckými kasárnami v ulici 1. máje, Horním náměstím a Národním domem. Na prapory pluku připínali zástupci různých profesních nebo zájmových spolků čestné stuhy, ve městě se zpívalo, nechyběli Hanáci v krojích.

Olomoučtí Češi si našli alternativu ke starším měšťanským oslavám výročí vítězství nad pruskou armádou krále Fridricha v roce 1758. Vydařená oslava v roce 1923 byla předobrazem pro další podobná legionářská setkání. Významná paráda proběhla v desátém výročí v roce 1928, kdy legionář a historik Adolf Kubíček představil velmi podrobnou Kroniku 6. čsl. střeleckého pluku hanáckého. Symbolická a dle pamětníků také dojemná byla vzpomínková akce při 20. výročí v březnu 1938, tedy v době anšlusu Rakouska, pár měsíců před mnichovskou krizí a přesně rok před nacistickou okupací zbytku českých zemí. Po druhé světové válce a změně režimu se už na legionářské Hanáky nevzpomínalo. V Olomouci se ještě podařilo obnovit okupanty zničenou pamětní desku na Hanáckých kasárnách, ale posléze už legionáři upadli rychle v nemilost komunistických vládců. A v Hanáckých kasárnách dokonce po roce 1968 zřídila okupační sovětská armáda i sovětskou prodejnu.

Plukovní výbor 6. Československého střeleckého pluku hanáckého | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

Bachmač - bitva o život

Bitva u Bachmače probíhala od 8. do 13. března 1918. Tehdy se Ukrajina bránila před ruskými bolševiky a tak na své území vpustila početnou německou armádu. Ta by ovšem bývala naše legionáře zajala a předala Rakousku, kde by jim jako zrádcům císařské armády hrozila poprava. Necelé dva legionářské pluky (jedním z nich je právě 6. čsl. střelecký pluk hanácký) dostaly tehdy za úkol chránit železniční uzel Bachmač před mnohem početnějšími divizemi německé armády, aby byl zajištěn logisticky složitý odjezd vlaků se 40 tisíci československých legionářů na východ. Němci byli u Bachmače zaskočeni odvahou a urputností legionářů, z nichž právě hanáčtí střelci patřili k nejlepším.

Olomoucká kulometná rota „Colt“ 6. střeleckého hanáckého pluku sehrála rozhodující roli při boji o most přes řeku Desnu. Hrdinský boj byl zachycen v textu písně „Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává…, vstávejte vy čeští legionáři, zlá vojna nám nastává…“, konkrétně ve verši „když je bitva nejprudší, naše rota útočí, naše rota, rota kulometná, ta to pěkně roztočí…“
Celá bitva dopadla ve prospěch Čechoslováků, kteří ztratili 45 padlých (z toho čtyři důstojníci), 210 zraněných (z toho devět důstojníků) a 41 nezvěstných (pravděpodobně padlí nebo zajatí). Němci měli ztráty několikanásobně vyšší.

Německý generál Groener ve zprávě uvedl, že "u Bachmače kladli Češi, jejichž síly byly odhadovány na 10.000 mužů (což byl velmi špatný a násobně nadsazený odhad nepřítele), prudký odpor, když jim žádaný volný odchod byl odepřen.“ Německé velení dokonce považovalo odpor českých jednotek za tak vážný problém, že navrhovalo Rakušanům, aby přehodnotili zařazení legionářů mezi dezertéry a vlastizrádce. Vyplývá to z telegrafu, který zaslal německý hlavní štáb rakouskému hlavnímu štábu: "V severní Ukrajině jsou boje s českými prapory, sestávajícími z bývalých c. a k. vojínů, pro německá vojska zvláště těžké. Prosím, abyste vyjádřili stanovisko, mají-li tito lidé v případě jich zajetí býti považováni za vlastizrádce…“  

Němci tehdy po bitvě u Bachmače ustoupili a legionáři mohli spořádaně zahájit dva roky dlouhou a krvavou cestu na východ Ruska a potom přes oceán domů.

6. střelecký pluk hanácký poslouchá na nádraží v Bachmači řeč doktora Rudolfa Raše k narozeninám TGM | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

Vzpomínka legionáře Adolfa Kubíčka:

"Tři roky života prolétlo před zasněnými zraky a v duši zůstalo jakési prázdno. Bylo z ní násilně vytrženo, co po tři roky tam huboce zakotvilo svými kořeny, po nichž rány budou stále bolet a krvácet.

Marně si namlouváš, že příchodem domů vše se skončilo. 
Neskončilo a neskončí.
Zemitá vůně Ukrajiny, na níž pluk vyrůstal, drsný pach krve z bojiště bachmačského a z bojišť na všech stranách Sibiře, půjdou s námi celým životem, pokud jej ještě žijeme. Srostli jsme a nezapomeneme, neboť nás spojil společný osud a nebezpečí v cizí zemi." 


 6. Československý střelecký pluk - Hanácký

Vznikl, společně s dalšími pluky a se souhlasem ruské vlády, v ukrajinském Borispolu 21. 6. 1917 jako II. záložní prapor Čs. střelecké brigády, od 27. 7. 1917 6. čs. střelecký pluk Hanácký. Od svého vzniku byl součástí 2. střelecké divize. Zúčastnil se bojů u Bachmače, Čeljabinského incidentu, přepadení u Marianovky, bojoval u Omska, Tatarské, Tjumeni, Kunguru, Jekatěrinburgu, Irkutsku a v Bajkalských tunelech. Odchod z fronty se datuje k 21. listopadu 1918, dále zajišťoval ochranu magistrály v oblasti Ščeglovska a štábu spojeneckého velení v Omsku. Koncem dubna 1920 odjeli legionáři americkými loděmi President Grant a America domů do Československa.

Poslední okamžiky v Rusku před naloděním a cestou domů | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

Generál Syrový vzdává čest praporu 6. pluku hanáckého | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci 

Náročné naloďování  | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci 

Jedna z lodí, kterou jeli legionáři z dálného východu domů | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

V tropických vodách byla dlouhá cesta lodí viditelně dost náročná | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci 

Legionáře v egyptském přístavu Port Said zdraví britský generál | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

Zdroje: 

  • Dobový olomoucký tisk
  • Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku, v Olomouci 1938
  • Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci, Kronika 6. čsl. střeleckého pluku hanáckého, v Olomouci 1928
  • www.valka.cz

Text byl psán pro Olomoucké listy, doplněn a rozšířen

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Kopie téže pamětní desky dnes. Původní deska byla zničena na okupace, po válce znovu vytvořena a osazena dne 7. 3. 1948 | Foto: Rej.cz

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Snímek z oslav 20. výročí bitvy u Bachmače v březnu 1938 | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Uvítání armádního generála Ludvíka Krejčího v Olomouci | Zdroj: Kubíček Adolf, Album bývalých příslušníků a zakladatelů 6. střeleckého hanáckého pluku

Legionáři neměli cestou nouzi o exotické zážitky. Zde setkání s Kyrgyzy | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

Odjezd obrněného vlaku na Marianovku | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

Mapa anabáze našich legionářů | Zdroj: Kubíček Adolf, Hanáci v revoluci

Nástup legionářů po návratu do Olomouce v červnu 1920 | Zdroj Vlastivědné muzeum Olomouc

Konec anabáze v červnu 1920 v popisu Adolfa Kubíčka v jeho knize Hanáci v revoluci
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty