Okupanti přišli do Olomouce dopoledne. Domácí nacisté se na ně těšili už od předchozího dne

Beznaděj, marnost a zlost. Mizerné počasí a ještě horší nálada. Na straně druhé euforie, pocit zadostiučinění a agresivita. Pochody městem, násilí, požár, rezignace. Takový byl 14. a 15. březen před pětaosmdesáti lety v Olomouci. Začátek více než šest let trvající okupace. Naštěstí se ale nenaplnilo to, co prorokovaly oslavné transparenty v centru – „Olmütz 700 jahre deutsch – und nun auf ewig!“ Tedy „Olomouc 700 let německá a nyní navždy!“

Okupační jednotky pochodují na Žižkově náměstí

Neveselé období druhé republiky mělo v březnu už evidentně na kahánku. Tlak okolních nedemokratických států, především nacistického Německa, byl obrovský, a rezignace domácí politické scény na původní ideály svobodného československého státu byla viditelná. V březnu se situace vyhrotila. Když 14. března 1939 odjeli prezident Emil Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský do Berlína, očekávali čeští obyvatelé zbytkové republiky s vážnými obavami, s čím se vrátí.

Směry příchodu okupačních vojsk

Dřív než se 15. března po násilně vynuceném souhlasu Háchy se zřízením Protektorátu Čechy a Morava vrátili, byli už v zemi vojáci Wehrmachtu a s nimi i bezpečnostní složky (Gestapo, Kripo a SD). Ty od prvních okamžiků na obsazovaném území zajišťovaly předem vytipované nepohodlné osoby, jako například politicky činné prvorepublikové osobnosti, významné členy Sokola, legionáře a další. Také v Olomouci se hned od prvních okamžiků zatýkalo. Podle historiků byli ovšem zatčení z první vlny represí obvvykle po pár hodinách či dnech propuštěni s "ponaučením" a varováním. Naproti tomu Wehrmacht se podle svědectví choval v Olomouci na začátku okupace vcelku korektně.

Zatímco Češi se tedy s obavami v úterý 14. března krčili u rozhlasových přijímačů a čekali na zprávy, jejich němečtí spoluobčané už slavili. V Olomouci se už v úterý 14. března konaly velké pochody od tzv. Německého domu (dnes Slovanský dům) až do Chválkovic, kde měli nacionalisté oslavu, a zpět. Večer pak pokračovaly německé oslavy v Turnhalle (dnes Fakulta tělesné kultury UP v Hynaisově ulici). Byť se v celostátním tisku psalo o poklidném průběhu německých demonstrací, ve skutečnosti rozkurážení olomoučtí Němci rozbíjeli okna českých spolkových organizací a na obchodech židovských majitelů se poprvé začínaly objevovat hanlivé nápisy. Česká správa města, která měla před sebou poslední hodiny ve funkci, vyzývala obyvatelstvo obou národností ke klidu. Česká policie sice řádění Němců sledovala, nezasahovala však. Němečtí nacionalisté už 14. března večer zkoušeli obsadit některé veřejné budovy, respektive u nich drželi hlídky. 

Okupační vojska na Horním (Masarykově) náměstí

Dlouholetý oblíbený český starosta Olomouce Richard Fischer se ve středu 15. března kolem čtvrté hodiny ráno dozvěděl o výsledku jednání v Berlíně. Svolal ihned na mimořádné jednání městskou radu, ta se sešla okolo půl sedmé, nic už však nemohla dělat. Jen o pár desítek minut později už totiž do města vstupovaly první jednotky Wehrmachtu z nedalekého, již od října 1938 říšskoněmeckého Šternberka. Německá armáda přednostně obsazovala neředínské vojenské letiště, doposud plné bojeschopných letadel československé armády. Zanedlouho už zabaveným letounům německý personál přemalovával výsostné znaky na křídlech a trupech. Velitel letiště plukovník Václav Liška nechá zničit alespoň kartotéku zbraní. 

Nacistické prapory před radnicí dávaly jasně najevo, kdo převzal vládu

Ještě před polednem převzal vládu nad městem velitel německého okupačního vojska plukovník Harde společně s místními nacisty. V poledne už nad radnicí vlály nacistické prapory s hákovými kříži. Na radnici se nastěhoval štáb generála VIII. armádního sboru generála Busche. Vedením města byli pověřeni dva místní němečtí nacisté, druhý náměstek starosty a stavitel Heinrich Schmidt a učitel Raimund Olbrich. Ve čtvrtek 16. března dopoledne byl Richard Fischer donucen oficiálně rezignovat na funkci starosty.

Z městského zastupitelstva byli promptně odstraněni němečtí sociální demokraté a Židé. Městské zastupitelstvo jako takové pak bylo na začátku července 1939 definitivně rozpuštěno a správu města převzal vládní komisař Fritz Czermak. Na Horním náměstí (zanedlouho přejmenovaném na náměstí Adolfa Hitlera) rozdával v poledne 15. března Wehrmacht guláš (v rámci propagandistické akce o údajné bídě v českých zemích), nicméně kromě skutečné spodiny a některých přesvědčených nacistů o něj nikdo nejevil zájem. Rozdávání guláše bylo propagandistickým trikem, kterým chtěli okupanti dokázat světu, že u nás před jejich příchodem panovala zoufalá bída a hlad. 

Uběhlo jen pár hodin a nebe nad Olomoucí ozářily odlesky prvních plamenů. V noci z 15. na 16. března „neznámí pachatelé“ podpálili překrásnou olomouckou synagogu, otevřenou v roce 1897. Byly to první, ale zdaleka ne poslední ničivé plameny, které v následujících šesti letech vstoupily do života Olomoučanů. Hasičům v jejich práci nejdřív bránili němečtí vojáci. Synagoga tak opravdu shořela, i když se to vůbec stát nemuselo. 

V Olomouci se stejně jako v dalších českých a moravských městech začalo okamžitě podle nového nařízení jezdit vpravo, Židé dostali první z nekonečné řady zákazů a omezení, v Olomouci například nesměli chodit přes nově přejmenovaná Horní a Dolní náměstí, aby "nepošpinili" jejich nová jména - náměstí se totiž nyní jmenovala Hitlerovo a Göringovo.
Čeští Olomoučané zprvu vylepovali protiněmecké letáčky, zamalovávali německé nápisy a kladli květiny k nedokončenému Masarykovu pomníku na Žižkově náměstí. Velice rychle ale přišli na to, že svůj odpor k okupantům budou muset projevovat mimořádně opatrně a utajeně. Začala léta protektorátu a režimu, založeného na brutálním teroru a strachu o život. Protektorátní páni byli nesrovnatelně krutější než kdokoliv před nimi. 

Olmütz 700 jahre deutsch – und nun auf ewig! (Olomouc 700 let německá a nyní navždy!“)

Noviny z 15. března 1939

Jedním z prvních projevů nových poměrů bylo kromě vypálení synagogy i neskrývané šikanování židovských spoluobčanů

Strach panoval už od předchozího roku. Takové reklamy se objevovaly v době mobilizace v září 1938. 

Němečtí vojáci přemalovávají výsostné znaky na zabavených českých letounech

Wehrmacht na Horním náměstí (tehdy náměstí Adolfa Hitlera) INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
Chata Kouty