Stavba Šantovka Tower je blíž! Zastupitelé nepřijali vypořádání námitek

Pondělí, 17.6.2019

Zastupitelstvo města Olomouce v pondělí projednávalo vypořádání námitek ke Změně číslo II. územního plánu, která se týkala lokality, kde má vyrůst tzv. Šantovka Tower. Následně mělo být projednáno vydání změny číslo II. územního plánu, která by stanovila přesné výškové limity v lokalitě, kde je výšková stavba plánována. Prvním bodem v pořadí bylo rozhodnutí o vypořádání námitek uplatněných v rámci veřejného projednání Změny č. II ÚP Olomouc. K tomu ale při hlasování chyběl dostatečný počet hlasů, pro přijetí vypořádání bylo jen 22 z celkem 45 zastupitelů. Tím pádem zastupitelé nemohli ani projednat návrh změny územního plánu. Investor Šantovka Tower, který má od minulého týdne (zatím nepravomocné) územní rozhodnutí, tak může pokračovat v přípravách stavby. Zastupitelé po hlasování avizovali, že ještě dnes připraví pro úřad územního plánování nové pokyny ke změně územního plánu v této lokalitě.

Dnešnímu hlasování předcházela několikahodinová debata, v níž zaznívaly hlasy obou táborů, výrazně více ale "byli slyšet" odpůrci stavby.

Autor: 
(red)