Knihkupectví, založené v roce 1844 v Olomouci, dodnes funguje ve Vídni!

Neděle, 7.6.2015

Z Prahy dorazil do Olomouce už v roce 1844 a na Horním náměstí v čísle popisném 8 otevřel knihkupectví, jedno z prvních ve městě. Knihkupec Eduard Hölzel patřil, stejně jako jeden z mnoha jeho žáků Romuald Promberger, k významným kulturním osobnostem města.

Jeho firma, to totiž nebylo ani zdaleka jen knihkupectví. Stejně jako později jeho žák Promberger, i Eduard Hölzel knihy a další umělecké předměty sám vydával. V jeho ediční činnosti najdeme i mimořádně oblíbené (a dnes ceněné sběrateli) veduty malebných měst i hradů a zámků Království českého i Markrabství moravského. Elegantní a ušlechtilé litografie slouží dnes i jako doklad o vzhledu řady lokalit v polovině 19. století. Krom toho vydal i mimořádně úspěšné kartografické atlasy, které vyšly v řadě jazyků a používaly se velmi dlouho například ve školách. Hölzel byl činný i na poli novinářském, na jaře roku 1848 začal spolu s českým učencem Ignácem Janem Hanušem vydávat noviny Die Neue Zeit, první klasický denní tisk v Olomouci.

Schopnosti olomouckého knihkupce Hölzela byly takové, že si časem mohl otevřít nejdříve několik filiálek na Moravě a posléze i pobočku ve Vídni. Ta nakonec, jak ukázala budoucnost, měla větší životnost než původní sídlo v Olomouci.

Podle historika Milana Ticháka byl Eduard Hölzel strýcem dalšího slavného olomouckého nakladatele a knihkupce Romualda Prombergera, Romuald byl synem jeho sestry. (in: Milan Tichák, Olomoucké vycházky po všedních cestách nevšedním městem). Zajímavé je, že i když se většinou olomoučtí měšťané v druhé polovině 19. století hodně handrkovali o to, zda má navrch německý nebo český živel, zrovna u knihkupců takové národnostní napětí nepanovalo. Promberger, jak již víme, na rozdíl od strýce Hölzela otevřel knihkupectví české. A úspěšní byli oba dva.

Prodejnu knih a uměleckých předmětů v domě číslo 8 na Horním náměstí později převzal Friedrich Grosse a v roce 1908 zanikla při přestavbě domu na banku a noblesní kavárnu. Nakladatelství Eduard Hölzel však nezaniklo. Po smrti zakladatele se obchodem zabýval jeho syn Hugo, a on i další nástupci dokázali překonat všechny peripetie, které přineslo 20. století.  Vydavatelství, které vzniklo roku 1844 v Olomouci, díky nim existuje dodnes, jen už má dávno sídlo ve Vídni a pod hlavičkou Verlag Ed. Hölzel vydává i dnes například geografické publikace a mapy. 

Fotogalerie: 
Autor: 
(mb)