Další archeologické objevy: za Velké Moravy bylo na olomouckém Předhradí živo!

Sobota, 1.7.2017

Aristokracie, církevní hodnostáři, ale i spousta řemeslníků, obchodníků a dalších obyčejných lidí žila v 9. a 10. století na místě budoucí Olomouce. O tom, že Olomouc byla významným správním centrem Velké Moravy, vědí historici hlavně díky archeologům už několik desetiletí. Známý je i fakt, že zatímco v 10. století po ničivých nájezdech Maďarů jihomoravská centra upadala či zanikala, Olomouc dále rozkvétala, ostatně proto si ji také později vybrali Přemyslovci za své hlavní moravské sídlo. Poslední archeologické průzkumy na třídě 1. máje jen potvrzují, jak intenzivně se v tehdejším opevněném hradisku žilo. 

„Předpokládá se, že tady fungoval velmožský dvorec,“ říká o oblasti Předhradí archeolog Richard Zatloukal. Při odkrytí zeminy v části rekonstruované třídy 1. máje mezi náměstím Republiky a ústím do Pekární ulice se objevilo velké množství stop po lidské činnosti z 10. století. Při terénních úpravách této komunikace v 19. století byly odstraněny vrstvy ze století 11. a 12., na archeology nyní tedy čekaly předchozí starší staletí. „Nálezy svědčí o velmi intenzivním osídlení v pozdně velkomoravském období, jsou zde patrné terénní úpravy a našli jsme množství kostí a keramiky,“ dodává Richard Zatloukal. Z toho bylo přibližně osmdesát procent zvířecích kostí, dvacet procent keramických prvků. Podle těchto nálezů musel být život na Předhradí velmi intenzivní.   

O významu Olomouce v době před vznikem Přemyslovského českého státu svědčí stále více dokladů. Ty nasvědčují nejen tomu, že na Předhradí stály zděné stavby, tedy s největší pravděpodobností kostel, tak i nahrávají myšlence, že biskupství v Olomouci vzniklo už právě v pozdně velkomoravském období. Jen v posledním roce našli archeologové další zlomky pálených tašek antického typu, unikátní destičku s rytinou duchovního a další předměty, které svědčí o významu této lokality. Z dřívější doby jsou známy nálezy zřejmě kultovních depotů kovových hřiven, zlomky vápenné malty, omítky, vitráže z oken a další stopy po významných objektech. Roku 1063 pak bylo v Olomouci obnoveno biskupství, přičemž i stará církevní tardice vždy předpokládala, že navazuje na biskupství z Velké Moravy.

Fotogalerie: 
Autor: 
(mb)