Tři dny bojů, přes dva tisíce poškozených a zničených domů, mnoho mrtvých

Pondělí, 7.5.2018

Jaký byl konec 2. světové války v Olomouci? Jaké byly poslední dny hrozného období, jehož konec oslaví Olomouc v rámci Dne vítězství 8. května na třech tradičních pietních místech? Podle historiků byly boje v okolí Olomouce a ve městě samotném ostré a připravily o život řádově stovky lidí. Na straně Rudé armády padlo v Olomouci oficiálně 156 vojáků, další mrtví byli mezi českými Olomoučany a padlé samozřejmě měl i Wehrmacht a další německé ozbrojené složky.

Útok Rudé armády na Olomouc začal v neděli 6. května, útoku pozemních sil ale předcházelo bombardování. Už při něm byla poničena část města, lidé přežívali v krytech a toužebně očekávali konec bojů. Jako připomínka onoho bombardování se ostatně i v současnosti stále ještě čas od času objeví při různých výkopech nevybuchlá letecká puma.

Rusům pomohly i zprávy od domácího odboje

Němci měli v Olomouci na řadě míst vybudována palebná postavení pro dělostřelectvo či kulomety, v Bezručových sadech byly bunkry, obránci města využili dokonce i dochované části barokní bastionové pevnosti. Ve městě byly stále ještě i tanky a další těžká technika. Olomouc samotnou chránily tři pásy zákopů, na jejichž vybudování nacistická okupační správa nahnala tisíce lidí, na důležitých komunikacích ve městě byly barikády a protitankové zátarasy. K tomu byly předem i podminovány mosty a další důležité části infrastruktury.

Pozemní síly 4. Ukrajinského frontu po předchozím bombardování města zahájily 6. května útok od Dolan a od Svatého Kopečka, tedy ze severu. V postupu městem jim pomohlo jak to, že se Němcům nepodařilo vyhodit do povětří jak významný most přes Moravu v Komenského ulici, tak ani most přes železnici v Hodolanech, ačkoliv jiné mosty nakonec zničeny byly. Ke zjednodušení postupu Rudé armády přispěly i zprávy českého odboje o umístění důležitých obranných prvků Němců. V Olomouci se pak bojovalo v ulicích, na některých místech se němečtí vojáci bránili až do poslední chvíle, ojedinělé boje se odehrály ještě i den po kapitulaci, k níž došlo 8. května.

Správa města při sčítání škod v Olomouci dospěla k závěru, že zcela zničeno bylo 75 domů, silně poškozeno asi 500 budov a lehce poškozeno dalších 1500 domů, zničeny byly mosty, moderní betonová tribuna Androva stadionu, kde byl sklad munice, a další části infrastruktury.

Jaké budou oslavy konce války v Olomouci?

Už v 9 hodin se odehraje vzpomínkový akt u památníku obětem světových válek v Olomouci – Řepčíně ve Svatoplukově ulici. V 10 hodin začne pietní vzpomínka u památníku Rudé armády v Čechových sadech v Havlíčkově ulici. O další hodinu později, tedy v 11 hodin, začnou oslavy v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci. Zde se pietní akty odehrají na čtyřech místech, nejprve na vojenském pohřebišti Rudé armády, dále u Památníku odboje, u Památníků letců a na pohřebišti amerických vojáků. Program zde bude doprovázet Vojenská hudba Olomouc.

Obřadů se zúčastní představitelé města, Armády České republiky, vojenští veteráni a také zástupci dalších institucí a sdružení.

Už minulý týden ve středu 2. května se odehrál první z pietních aktů u památníku obětí nacistického vraždění na konci války, konkrétně účastníků Přerovského povstání v Olomouci – Lazcích.

Archivní fotografie: Státní okresní archiv Olomouc a http://70.olomouc.eu/

 

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)