Nejvýpravnější dílo v Evropě! Olomoučany před sto jednadvaceti lety nadchl nový orloj

Středa, 22.5.2019

"Celá Evropa nemá tak výpravné dílo jako Olomouc... ani pražské hodiny se s našimi nemohou - přinejmenším z hlediska uměleckého vypravení - srovnávat." Přesně před sto a jednadvaceti lety Olomoučané se zatajeným dechem sledovali odhalení obnoveného orloje. Byť později označovali odborníci historizující sloh restaurovaného orloje za problematický, současníci s výsledkem byli velmi spokojeni. V Olomouci se především kvitoval fakt, že orloj je po desítkách let chátrání opět fungující chloubou radnice.  

Olomoucký orloj, který je podle všeho jen o málo mladší než orloj pražský, byl totiž v 19. století nejméně sedmdesát let mimo provoz. Ostatně, celou druhou polovinu 19. století ani historická budova radnice nesloužila městské samosprávě, nýbrž byla sídlem okresního hejtmanství. Tomu na fungování orloje nijak zvlášť nezáleželo. Pro hrdé olomoucké měšťany a patrioty, kteří tou dobou nemálo trpěli pocitem narůstající disproporce mezi rychlým rozvojem Brna a stagnací Olomouce, sevřené v pevnostním krunýři, byl ovšem jakýkoliv symbol někdejší olomoucké slávy důležitý. Proto už roku 1885 vznikl Spolek pro obnovu orloje (Verein zur Wiederherstellung der astronomischer Kunstuhr in Olmütz), jehož cílem bylo do patnácti let slavný orloj obnovit. Otázkou bylo nejen za co jej opravit, ale také jak. 

První otázku vyřešil spolek velmi úspěšně. Díky sbírce, darům mecenášů i příspěvkům vedení města  spolek vybral částku 26 tisíc zlatých, která na opravu vzácných astronomických hodin stačila. Na druhou otázku, teda jak je opravit, už tak snadná odpověď nebyla. Ačkoliv orloj vznikl jistě už v 15. století, a jeho celkové pojetí (včetně geocentrického vidění kosmu) odpovídalo gitickému slohu, do jeho podoby zasáhalo mnoho přestaveb během dalších století. Orloj na konci 19. století tak měl především barokní vzezření, včetně skvělé malířské výzdoby Jana Kryštofa Handkeho. Pro tehdejší Centrální památkovou komisi ale byly barokní prvky na orloji nevhodné. Konzervátor Willibald Müller doslova uvedl, že už nejde o gotickou tvář, ale barokní dílo, vnucené na původní podobě v "neohrabané dotěrnosti". O barokních prvcích se hovořilo jako o "copařském" stylu, který pro středověký orloj není vhodný. Obnova orloje tedy měla napravit podle dobových znalců nevhodné pozdější zásahy, neměla však ambici být restaurací zcela pravé původní gotické podoby, mimo jiné jednoduše i proto, že k ní chyběly obrazové dokumenty. Ty naopak existují k barokní podobě. 

Výsledkem tedy dle restaurátorů orloje nebylo "jednolité umělecké dílo, není ani zcela moderní, ani zcela starý, nýbrž nový ve starém a starý v novém. Něco baroka, hodně gotiky a něco nového." Svérázný přístup obnovitelů orloje ovšem olomoucké veřejnosti nikterak nevadil. Orloj od slavnostního odhalení 22. května 1898 budil opět pozornost a také vyvolával pýchu a hrdost na své město. Ostatně i dnešní Olomoučané při hodnocení poslední podoby orloje, kterou pod vlivem poválečného socialistického blouznění vzácnému dílu vtiskl "národní umělec" Karel Svolinský, s nostalgií a touhou hledí na archivní fotografie předposlední vizáže radničních astronomických hodin.  

Problémem je, že byť je Svolinského dílo naprosto nehistorické a až brutálně poplatné době socialistického realismu, stejně tak i předchozí podoba je z hlediska kunsthistoriků málo hodnotná a vlastně jen o pár desítek let starší. Jak Svolinského výtvor, tak orloj z roku 1898, mají s prapůvodním dílem mistrů hodinářského, matematického a astronomického umění dost málo společného. Volání po obnově minulé podoby je tedy podle většiny znalců stejně marné a pošetilé jako volání poválečných brněnských (!!!) památkářů po orloji, který by byl "dílem zcela novým v duchu současné doby".

V každém případě je ovšem olomoucký orloj mimořádným symbolem města, k němuž se s hrdostí obracely desítky generací Olomoučanů, včetně nás dnešních obyvatel města. Ať už preferujeme tu či onu jeho historickou podobu... 

Mimochodem, na internetu je stále možné podepsat i petici za odstranění novodobé podoby slavných hodin https://www.petice24.com/obnoveni_olomouckeho_orloje

Archivní foto: archiv VMO

 

Fotogalerie: 
Autor: 
(MB)