Olomouc se rozhodla vytvořit nejlepší internetovou historickou encyklopedii

Úterý, 8.10.2019

Hledáte informaci o katedrále svatého Václava. S překvapením zjistíte, že v ní byl korunován uherský Matyáš Korvín na českého krále. Pak zjistíte, že měl za ženu dceru Jiřího z Poděbrad. A že se do Olomouce skoro po deseti letech vrátil a na Horním náměstí kvůli němu a králi Vladislavu Jagellonskému byla veliká veřejná oslava... těch souvislostí a dat je tolik... 

Historie Olomouce obsahuje ohromné množství různorodé a velmi zajímavé faktografie. Pro laika je ovšem mnohdy dost těžké dostat se ke všem těmto datům a najít mezi nimi i příslušné správné vazby a souvislosti. Vytvoření takového praktického nástroje pro badatele i běžné Olomoučany patří k cílům ambiciózního projektu historické elektronické encyklopedie města Olomouce.

Encyklopedie nemá být pouhým katalogem osobností či výčtem událostí z dějin města. Podstatou je vytvořit strukturu navzájem provázaných informací o místech, událostech, osobnostech, rodech a korporacích, které hrály v historii Olomouce roli. Chybět v ní nebudou ani významné archeologické artefakty, které historikům pomáhají objasnit dějiny města. „Důležité přitom je spojit již dostupné informace, které už nashromáždily jednotlivé instituce. Proto budeme úzce spolupracovat například se Státním okresním archivem Olomouc, s Národním památkovým ústavem, s Knihovnou města Olomouce, Vědeckou knihovnou a také s Vlastivědným muzeem,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Konečný, který je sám profesí historik.

Encyklopedie bude obsahovat katalogy osobností, ale také například informace o jednotlivých důležitých budovách. Zásadní je, že uživatel při prohlížení jednoho hesla dostane možnost pokračovat dále. „Například pokud si budeme prohlížet událost korunovace Matyáše Korvína českým králem v olomoucké katedrále, můžeme se současně dozvědět něco o katedrále samotné, o uherském králi Matyáši Korvínovi či o dalších osobnostech, které s touto událostí měly něco společného. Najdeme zde také příslušné archivní dokumenty, pokud k tématu existují, a obrazové přílohy, jako jsou například pečeti,“ ilustroval na konkrétním příkladu podstatu encyklopedie Karel Konečný. Nutné je přitom stanovit limity, do jaké hloubky mají podobná propojení vést, aby se uživatel neztratil „v oceánu informací“.

Novou encyklopedii město připravuje s odborníky z Univerzity Palackého, Národního památkového ústavu a se zkušenou softwarovou společností Bach systems. V minulosti už radnice v podobné spolupráci s historiky, archiváři a softwarovými specialisty realizovala projekt Z olomouckých archivů. Na stránce https://archivy.olomouc.eu jsou dostupné stovky archivních dokumentů, které poutavým způsobem ilustrují olomoucké dějiny.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)