Břetislav Baran byl u toho, když se z národního výboru stal Magistrát města Olomouce

Úterý, 2.10.2018

K poslednímu jednání se sešli v pondělí olomoučtí zastupitelé. V pátek a sobotu se totiž odehrají komunální volby, které dají vzniknout novému zastupitelstvu. Rozloučení stávajících politiků byl přítomen důstojně vyhlížející starý pán. Byl to Břetislav Baran, první polistopadový představitel města Olomouce. Dnešní primátor Antonín Staněk mu vyjádřil díky i přání k sotva uvěřitelným devadesátinám. 

„Pane Barane, přeji vám v osobním životě hodně štěstí, zdraví a pohody a přeji vám také, abyste i nadále zůstal takovou ikonou a olomouckou osobností, která je navždy spojována s prvním hektickým obdobím po listopadu 1989,“ uvedl v poděkování současný primátor Antonín Staněk. Připomněl, že Břetislav Baran převzal vedení města v náročné době, kdy se hroutil minulý režim a představitelé nových politických sil teprve hledali model, jak spravovat veřejné věci. Břetislav Baran byl starostou města od prosince 1989, tedy v době, kdy končila činnost již nefunkčního zhruba dvousetčlenného pléna Městského národního výboru, a kdy se ve svobodných volbách rodilo první Zastupitelstvo města Olomouce.

„Těm, kteří se nyní chtějí znovu ucházet o hlasy voličů, přeji, aby vždy správně věděli, jak pečovat o blaho města. A všem vám přeji, aby se už neopakovalo v žádné podobě období nesvobody a útlaku, jaký jsme tady do roku 1989 zažívali,“ řekl na závěr svého vystoupení dnešním zastupitelům Břetislav Baran, který letos oslavil už devadesáté narozeniny.

Kdy se z národního výboru stal magistrát?

Do přelomu let 1989 a 1990 se hlavní instituce ve městě nejmenovala magistrát, ale Městský národní výbor Olomouc (MěNV Olomouc) a místo zastupitelstva existovalo plénum MěNV, v němž sedělo více než dvě stě členů. V praxi šlo o čistě formální orgán, vše se reálně rozhodovalo na úrovni jednotlivých stupňů KSČ. Absolutní většinu v plénu MěNV měli komunisté, s nimi ale sedělo i několik málo členů Československé strany lidové a Československé strany socialistické, tedy dalších dvou "trpěných" členů tzv. Národní fronty. Po revoluci v listopadu 1989 byl do tohoto orgánu na základě zákona kooptován určitý počet nových poslanců za Občanské fórum. Dosavadní komunistický předseda MěNV Josef Votoček rezignoval a hlavní muži listopadu 1989 hledali náhradníka, který dovede město k prvním svobodným volbám. Vybrali právě lidovce Břetislava Barana, který nebyl zatížen žádným hříchem z předchozích let komunistické totality. V čele stále ještě městského národního výboru tak byl od 13. prosince 1989 až do listopadu roku 1990 právě Břetislav Baran.

V roce 1990 byly zákonem nově kodifikovány obce jako samosprávné jednotky (367/1190 Sb. Zákon o obcích). Místní a městské národní výbory byly zrušeny a místo nich vznikly obecní a městské úřady a magistráty.  24. listopadu 1990 se odehrály první svobodné volby do nových samospráv. V Olomouci, stejně jako ve většině dalších obcí a měst, vyhrálo Občanské fórum (OF). Tehdy bylo nově ustavené zastupitelstvo sedmdesátičlenné (dnes má jen 45 členů), a zasedlo v něm 28 zastupitelů za OF, 12 za KSČ, 6 za Křesťansko-demokratickou stranu, po pěti za Stranu zelených a za Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko, po čtyřech členech měli lidovci a Československá strana zemědělská a po třech zastupitelích hájilo barvy ČSSD a Československé strany socialistické. Prvním primátorem byl následně zvolem Milan Hořínek z Občanského fóra. Od té doby pak až do dneška proběhly v Olomouci další šestery komunální volby. O víkendu nás čekají sedmé... 

Foto: MMOL/Blanka Martinovská

 

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)