Návštěvy POTMĚ: senioři a nevidomí společně bojují proti samotě

Neděle, 14.7.2019

Do Olomouce dorazily služby sociálního start-upu Návštěvy POTMĚ. Ten pomáhá dvěma skupinám obyvatel - nevidomým a seniorům. Zatím projekt pomohl asi pěti stovkám starých lidí. Přidají se k němu i Olomoučané? 

Návštěvy POTMĚ reagují nejen na znevýhodnění nevidomých na trhu práce, ale také na problematiku stárnoucí populace. Díky vlastní iniciativě nevidomých tak v Praze vznikla první služba tohoto druhu, která se nyní nově rozšířila také do Olomouce. Start-up fungující pod hlavičkou Nadačního fondu Českého rozhlasu zprostředkovává kvalifikované zaměstnání pro nevidomé, kteří pomáhají seniorům v boji se samotou.

Návštěvy POTMĚ byly spuštěny díky vlastnímu odhodlání a chuti nevidomých, jejichž uplatnění na trhu práce je stále komplikované. Služba zprostředkovává plnohodnotná pracovní místa nevidomým a zároveň pomáhá seniorům tam, kde jim hrozí samota. Senioři tak mají díky pestré nabídce aktivit ze strany nevidomých novou příležitost vrátit se ke svým oblíbeným činnostem z mládí. Nevidomí také díky vlastním zkušenostem a pravidelnému vzájemnému kontaktu dokážou včas rozpoznat a podchytit úbytek zraku i sluchu u seniora a navrhnout vhodná řešení. Projekt mimo jiné reaguje také na problematiku sendvičové generace a nabízí pomoc všem, kteří kvůli péči o děti a zároveň rodiče nemají příliš volného času.   

Do projektu jsou postupně zapojováni noví nevidomí a slabozrací, kteří seniory navštěvují a věnují se společně vybraným aktivitám. Služba odstartovala svou činnost v Praze, za rok se rozšířila například do Českých Budějovic, Plzně a nově také do Olomouce. „Služba je cílena na seniory, kteří většinu času tráví o samotě ve svých domovech, odlehčovacích centrech, stacionářích, či domovech pro seniory, kde personál nemá dostatečné kapacity na individuální přístup. Návštěvy POTMĚ chtějí být tam, kde dny začínají splývat a ze života se vytrácí radost.  Během návštěv mohou senioři s nevidomými například zpívat, hrát na hudební nástroje, plést, chodit na procházky, zkrátka se věnovat čemukoli, co vrací chuť do života,“ vysvětluje fungování Návštěv POTMĚ vedoucí projektu Gabriela Drastichová a dodává: „Návštěvami poskytujeme podporu rodině i pečujícím. Víme, že je těžké skloubit práci, děti a domácnost s péčí o rodiče či prarodiče. Proto jim podáváme pomocnou ruku.“

Díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost dokázalo v roce 2018 šestnáct návštěvníků porazit samotu v 26 zařízeních a vdechnout novou chuť do života bezmála 500 seniorům. Služba je pro seniory bez rodinných příslušníků a pro seniory v pobytových zařízeních zdarma. V případě, že službu objednává rodinný pečující pro své rodiče či prarodiče, jsou první tři návštěvy zdarma a další se hradí částkou 250,- Kč/hod.

Návštěvy POTMĚ

Web projektu zde

Facebook projektu zde

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)