Poklad ve věžičce nad orlojem: tři desítky vzácných archivních dokumentů

Středa, 27.9.2017

Unikátní nález přinesla rekonstrukce věžičky nad orlojem, která prochází stejně jako celá radniční střecha generální opravou. Tubus, uložený v pozlacené makovici pod korouhvičkou malé věže při opravě v roce 1962, obsahoval vzácné archiválie, z nichž nejstarší se datují k roku 1704. Nález si převzali odborníci ze Státního okresního archivu v Olomouci k dalšímu prozkoumání a případné konzervaci. V případě nejvzácnějších listin budou vytvořeny také profesionální kopie.

„Po nalezení nebylo vůbec jasné, jak starý vlastně tubus je a co skrývá. Nález samozřejmě v každém z nás vzbudil velkou zvědavost. S otevřením tubusu jsme ale přeci jen počkali na odborníka, ředitele státního okresního archivu Olomouc Bohdana Kaňáka. Tato instituce se také postará o následné odborné zpracování nálezu,“ uvedl primátor Antonín Staněk. Za přítomnosti primátora, jeho investičního náměstka Filipa Žáčka a vedoucí odboru památkové péče Vlasty Kauerové pak byl tubus v úterý 26. září ráno otevřen. Přítomní s napětím i překvapením sledovali, kolik různých dokumentů a artefaktů bylo možné do relativně malého pouzdra vměstnat. Podstatným zjištěním po otevření bylo, že jsou všechny uložené listiny v dobrém stavu. Kovový válec obsahoval přibližně tři desítky různých dokumentů.

V mosazném pouzdře, které do věže uložili při její rekonstrukci v roce 1962, byly ukryty jak noviny, plány a další dokumenty z této doby, tak i mnohem starší artefakty. Nalezené dokumenty mají většinou vztah k řízení města Olomouce či přímo k jednotlivým opravám v minulých staletích, týkají se ale i politických událostí širšího dosahu. K těm nejzajímavějším patří tisk, oslavující jedno z vítězství proslulého vojevůdce prince Evžena Savojského, hodnocení stavu tereziánské pevnosti Olomouc v polovině 18. století či třeba vyhláška, stanovující postup řízení města v době prvních komunálních voleb v polovině 19. století. Další z listin popisovala například zvolení prvního starosty Franze Kreimla  V tubusu byla také pamětní medaile, připomínající jubileum nástupu Františka Josefa na císařský trůn v Olomouci, podrobný stavební plán věže, v níž tubus po desítky let ležel, či německy psané olomoucké noviny Neue Zeit z roku 1861 či Stráž lidu z roku 1962. V několika listinách se objevuje i téma olomouckého mučedníka Jana Sarkandra, nejprve v souvislosti se stavbou první barokní kaple nad místem jeho umučení a posléze i v souvislosti s jeho blahořečením.  

Zajímavostí je, že vedle samotného tubusu, ukrývajícího oficinální dědictví a vzkazy našich předků, nalezli nyní pracovníci za trámy i další dva přiložené dokumenty, jeden z nich z roku 1957 byl dokonce napsán na papírovém sáčku, do nějž se běžně dávaly svačiny. Tyto dokumenty zde ukryli pokrývači při opravách v letech 1957 a 1992. „Poměrně často se stává, že zatímco oficiální reprezentace zanechá nějaké poselství v podobném chráněném pouzdře, chtějí po sobě nechat svědectví i prostí lidé, kteří se podílí na stavbě či přestavbě. I jejich svědectví má pak s odstupem času velký význam a pro historiky také informační hodnotu,“ dodala Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče. 

Pracovníci Státního okresního státního archivu Olomouc nyní provádějí soupis nalezených listin, jejich roztřídění a další práce. Nejstarší listiny se dočkají vytvoření kopií a v případě potřeby i odborné konzervace. „S výsledky odborné analýzy celého souboru nálezů seznámíme veřejnost, jakmile to bude možné. Uchované dokumenty se po odborném zpracování spolu s důležitými zprávami a artefakty z naší doby opět vrátí v novém zapečetěném pouzdře do střešního krovu ve věži nad orlojem,“ vysvětlil náměstek Filip Žáček další plány. 

Rekonstrukce střechy radnice začala v dubnu a z podstatné části by měla být hotova do zimy tohoto roku. Během prací se podařilo mimo jiné zjistit, že nejstarší střešní krovy nad radnicí jsou z přelomu 15. a 16. století.

Měděná schránka obsahovala následující dokumenty:

1. Pamětní medaile z roku 1848 vydaná u příležitosti intronizace Františka Josefa I.

2. Leták věnovaný vítězství Evžena Savojského a Johna Churchilla, vévody z Marleborough, v bitvě u Höchstadtu dne 13. 8. 1704 nad francouzským vojskem.

3. Rukopisný záznam o oslavách stavby kaple Jana Sarkandra v Olomouci (6. 7. 1704).

4. Rukopisný záznam o opravě radniční věže (23. 8. 1704).

5. Rukopisný záznam o opravě radniční věže (1860).

6. Tištěný přehled cen zemědělských plodin (14. 8. 1860).

7. Tištěný přehled cen základních potravin (srpen 1860).

8. Rukopisné záznamy řemeslníků pracujících na opravách radnice z různých let (1860, 1873).

9. Tištěný leták olomouckého starosty F. Kreimla o přípravě blahořečení Jana Sarkandra (duben 1860).

9. Tištěný leták olomouckého starosty F. Kreimla o blahořečení Jana Sarkandra (červen 1860).

10. Schématismus města Olomouce od F. Peyschy, městského radního (1859).

11. Tisk „Olomouc v roce 1758. Historie pruského obležení.“ J. A. Partsch (1858).

12. Tisk „Provizorní městský řád“ (6. 9. 1850).

13. Tisk „ Výročí zřízení Olomouce jako hraniční pevnosti“(červen 1858).

14. Výtisk „Olmützer Neue Zeit“ (15. 8. 1860).

15. Výtisk „Stráže lidu“ (17. 7. 1962).

16. Soubor fotografií z oprav fasády radnice a věže s komentářem a s popisky, 13 kusů (27. 7. 1962).

17. Plán radniční věže, rekonstrukce nové části (prosinec 1961).

18. Tisk „Olomoucká radnice 1261–1961 “, kolektiv autorů (1961).

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)