Četníci v Hejčíně ukryli před Hitlerem desítky pušek. Najde je teď nadšenec?

Úterý, 9.7.2019

Palné zbraně, konkrétně pušky vzor 33, kterými byly od poloviny 30. let vyzbrojovány četnické jednotky v Československu, jsou prý ukryty někde na území Hejčína. Hejčínský patriot, správce webové stránky hejcin.cz a facebookové stránky Hejčín Aleš Vánský po nich teď pátrá. Údajně má jít o desítky pušek i s náboji.

„Má někdo nějaké informace, či přímo ví, kde se v Hejčíně nachází nebo nacházel tajný podzemní sklad či úkryt československých četníků?“ ptá se na facebookové stránce Hejčín její administrátor Aleš Vánský.
Hledaný podzemní úkryt by se měl nacházet někde v jihovýchodní části Hejčína. Vznikl někdy těsně před obsazením Československa nacisty, když zde olomoučtí četníci před Němci ukryli desítky pušek vzor 33 i s náboji. „Veškeré zatím získané informace pouze potvrzují, že se událost opravdu stala a že by sklad mohl stále existovat i s obsahem dodnes, ale přesné místo ukrytí stále nevím,“ dodal Aleš Vánský a vysvětlil, že právě proto přistoupil ke zveřejnění výzvy na sociálních sítích.
Zatím se ozvali dva lidé. Potvrdili, že se tato věc opravdu stala a oba napsali, jak se k informaci dostali. Víc, než jsem napsal k příspěvku, ale zatím zveřejňovat rozhodně nebudu, sám sbírám informace, chci pak jít "na jistotu",“ dodal badatel. Rád by se vyhnul tomu, aby se po úkrytu s puškami začali pídit klasičtí "hledači". 

Pokud můžete v této věci pomoci, napište na hejcin@hejcin.cz, případně se ozvěte přímo na FB stránce Hejčín https://www.facebook.com/hejcin/

První republika: četníci i policisté

Četnictvo bylo vojensky organizovanou bezpečnostní složkou, která v prvorepublikovém Československu fungovala souběžně s policií. Četníci byli vyzbrojeni puškami, ve druhé polovině 30. let s rostoucím česko-německým napětím fasovali četníci také lehké kulomety. V době mezi zářím 1938 a obsazením českých zemí v březnu 1939 padlo v bojích s příslušníky sudoteněmeckých teroristických oddílů (Freikorps) asi třicet četníků. Za Protektorátu Čechy a Morava se značná část četnictva zapojila do odboje. To se týkalo i četníků z Olomouce, kteří působili v organizaci Obrana národa. Někteří z nich byli popraveni.

V Olomouci sídlilo četnické okresní velitelství, které se staralo o bezpečnost ve venkovských oblastech Olomoucka i v okrajových čtvrtích města. Pod okresní velitelství spadaly tyto stanice: Dolany, Drahanovice, Dub nad Moravou, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty, Náměšť na Hané, Olomouc, Příkazy, Svatý Kopeček, Velká Bystřice, Velký Týnec. V Olomouci působila i četnická pátrací a silniční stanice a také speciální útvar "exponovaný štábní četnický důstojník". Četnické služebny bychom za první republiky našli například v Komenského a v Husově ulici či na Palachově náměstí, štábní důstojník sídlil ve Wurmově ulici. Současně s četníky v Olomouci působila i městská a později státní policie, jejímž rajónem bylo ale centrum města

Ilustrační foto: policie.cz, Vojenský historický ústav a pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)

Komentáře

Četníci skutečně na počátku války ukryli zbraně, které byly na některých četnických stanicích uloženy pro potřeby Stráže obrany státu (SOS). Úkrytů bylo na Olomoucku několik, až na jeden je však všechny odhalilo Gestapo nejpozději v roce 1944. Několik příslušníků četnictva to odneslo vězením či smrtí (například ze Sv. Kopečka to byli hned tři četníci). Přímí účastníci akce úkryt v Hejčíně nikde nezmiňují, a to ani ve vyšetřovacích spisech Gestapa, ani v poválečných svědectvích. Pokud by však opravdu existoval, nemohl vzhledem k počtu výzbroje na stanicích obsahovat "desítky pušek". Četnictvem na Olomoucku se dlouhodobě zabývám a akci ukrývání zbraní jsem zpracoval ve stejnojmenné knize.