Červený kostel v centru Olomouce změní všechno. Kromě typické červené barvy

Neděle, 8.9.2019

Ještě letos začne Olomoucký kraj s rekonstrukcí červeného kostela v Olomouci. Ten od roku 1957, kdy byl odsvěcen, sloužil jako sklad knih. Nově v něm vznikne místo pro koncerty, výstavy nebo kavárnu. Investice vyjde na více než 100 miliónů korun.

„Chceme, aby se z kostela stala dominanta, která bude sloužit všem obyvatelům Olomouce i jejím návštěvníkům. Půjde o zásadní změnu, protože v minulosti se památka lidem zpřístupnila jen dvakrát,“ sdělil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Dělníci v budově nanesou sanační omítku a v objektu natáhnou také novou elektroinstalaci. Stavba získá teplovzdušné vytápění i moderní sociální zázemí. Venkovní podoba fasády naopak zůstane. Hlavní změnou bude realizace přístavby ze skla a oceli.

„Architektonický návrh byl hodně složitý – přístavby se ke kostelům běžně nestaví. Tahle bude prosklená, takže nedojde k uzavření prostoru. Do budoucna bychom chtěli, aby jednu ze stěn tvořily staré knihy. Opatřit bychom je mohli třeba formou sbírky – bude jich totiž potřeba zhruba 850 metrů,“ dodal autor architektonické studie Miroslav Pospíšil.

Hejtmanství počítá s tím, že bude celou akci financovat z vlastního rozpočtu. Prostor v červeném kostele se uvolnil poté, co kraj postavil vědecké knihovně nový depozitář v Hejčíně.

Červený kostel připomíná severoněmecký středověk
Takzvaný červený kostel byl postaven v letech 1901 až 1902 ve stylu severoněmecké cihlové gotiky podle projektu architekta Franze Böhma. Jeho 55 metrů vysoká věž se tyčí na místě, kudy dříve vedla západní část bastionového opevnění Olomouce. Podle známého regulačního plánu slavného urbanisty Camilla Sitteho měla být dnešní třídy Svobody reprezentativní městskou okružní třídou podle vzoru vídeňské Ringstrasse a měly ji lemovat výstavní působivé veřejné budovy, jako právě například nový neogotický kostel. Kostel sloužil olomouckým německým evangelíkům, po roce 1945 a odsunu Němců připadl státu. Ten jej předal českým evangelíkům, nicméně v 50. letech sakrální funkce červeného kostela ustupovala, až byl nakonec odsvěcen a předán vědecké knihovně jako prostor pro skladiště knih.

Architekt Miroslav Pospíšil, který stojí v čele olomoucého Ateliéru-r, je autorem mnoha novostaveb nebo vydařených rekonstrukcí a dostaveb, jen namátkou jde o dostavbu Slovanského gymnázi, rekonstrukci obchodního domu Moritz, nové budovy v areálu Fakultní nemocnice Olomouc či stavba Krajského soudu ve Studentské ulici. 
  
Vizualizace: ateliér-r

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)