Oblíbenou cyklostezku kolem Mlýnského potoka osvětlí dvaatřicet nových lamp

Pondělí, 4.11.2019

Dvaatřicet lamp veřejného osvětlení zvýší komfort i míru bezpečí cyklostezky, která vede podél Mlýnského potoka mezi ulicemi Jarmily Glazarové a U sportovní haly. „Je to frekventovaná stezka podél vodního toku, kterou mají v oblibě nejen cyklisté, ale i chodci či bruslaři. Proto jsme vyslyšeli volání obyvatel Hejčína a investujeme do nového osvětlení, aby mohly být procházky a projížďky v této části města bezpečnější,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major. První podněty k vybudování osvětlení podlával už před lety Aleš Vánský z Hejčína. 

Na stavbě bude postaveno 32 pětimetrových stožárů, cyklostezka bude osvětlena LED svítidly Philips LUMA. „Jejich výhodou je schopnost automatické regulace, která dokáže zajistit například pokles intenzity osvětlení v pozdních nočních hodinách,“ doplnil Martin Major.

Minulý týden bylo předáno staveniště zhotoviteli, nyní se začíná s vytyčovacími pracemi v terénu. Vybraná firma začala podél stezky provádět výkopové práce, následuje postupná pokládka kabelových rozvodů, betonování základů pro stožáry se svítidly. Zemní práce v této lokalitě velmi komplikuje souběžné vedení středotlakého plynovodu, bude proto nutné prostorově přizpůsobit výkopy i kabelové vedení ochrannému pásmu tohoto zařízení.

Stavba bude provedena postupně ve směru od ulice U sportovní haly směrem k ulici Jarmily Glazarové, podle smlouvy o dílo měla být dokončena do pěti týdnů od začátku realizace. Náklady na tuto akci jsou zhruba 2,3 milionu korun včetně daně.

Foto: Aleš Vánský

Autor: 
(red)