Přechod u Václavkovy ulice se vrací do hry. Místní lidé mají opět naději

Pátek, 22.11.2019

Železniční trať, která spojuje zastávky Olomouc město a Olomouc Hejčín, naopak odděluje dvě ulice, Václavkovu a Na Trati. I když podle dosavadních vyjádření Správy dopravní železniční cesty to vypadá, že tyto dvě ulice nemohou být propojeny nijak jinak než podchodem nebo mostem, chce primátor Mirek Žbánek znovu otevřít jednání o možnosti vybudování úrovňového přechodu.

Novinkou, která poněkud změnila situaci, je zrušení železniční vlečky v kritickém místě mezi ulicemi Na Trati a Václavkova. Kusá kolej, která v minulosti sloužila Dopravnímu podniku města Olomouce k nakládání a vykládání tramvajových vozů z železničních vagónů, je už dnes nepotřebná. „V posledních letech pro převoz tramvajových vozů používáme služby přepravních společností, které využívají silniční komunikace, z toho důvodu je pro nás kusá kolej dnes zbytná,“ reagoval na podnět SŽDC ředitel Dopravního podniku města Olomouce Jaromír Machálek. Odstraněním kusé koleje se teď zjednoduší situace v místě, kde by lidé chtěli vytvořit místo k legálnímu přecházení trati.

„Chci se znovu sejít s vedením majitele trati, tedy SŽDC, a vrátit na stůl jednání o možnosti vybudování úrovňového přechodu. I když by se tato varianta nerealizovala hned, mohli bychom tak pro začátek alespoň zabránit chystané stavbě zdi podél trati,“ vysvětlil primátor Žbánek. Pokud jde o další podmínky majitele trati, například o rozhledové poměry na trati, lze je podle mínění primátora změnit snížením rychlosti projíždějících vlakových souprav. Město také chce u vedení správy železnice podpořit instalaci moderních informačních panelů na vlakových zastávkách, které je spojeno s položením technických kabelů. Tím by odpadla další překážka pro vybudování nezbytného světelného signalizačního zařízení, bez kterého už žádný nový přechod přes železniční trať nelze vybudovat. „Jsem přesvědčen, že o variantě přechodu stále můžeme jednat,“ dodal primátor Žbánek.

Mezi dvěma ulicemi byl do roku 2017 kovový nadchod, který nechalo město pro špatný technický stav zbourat. Správce železnice pak rozhodl, že překonávat trať lze pouze podchodem, který ale místní lidé nechtěli, nebo po novém mostě, který pro přílišnou nákladnost zase nechtělo město. Poté se tedy SŽDC rozhodla, že kolem trati postaví protihlukovou stěnu, která by zabránila nelegálnímu přecházení kolejí. 

Autor: 
(red)