Nejstarší budovu ve Fakultní nemocnici Olomouc nahradí obří novostavba

Čtvrtek, 9.1.2020

Pokud vše půjde tak, jak bylo naplánováno a slíbeno, bude v roce 2025 stát v centrální části areálu Fakultní nemocnice Olomouc rozlehlá moderní budova B. Nahradí zde nejstarší, dosud stojící část nemocnice, budovu, známou jako Franz Josef. Náklady na celý projekt dosahují skoro 3,5 miliardy korun. Do nové centrální budovy bude soustředěno pět doposud rozptýlených klinik plus novorozenecké oddělení.

„Příští rok dá stát na projekt výstavby Franze Josefa půl miliardy korun a v dalších letech ostatní potřebné prostředky tak, aby nový objekt mohl začít sloužit v roce 2025,“ přislíbil při středeční návštěvě nemocnice předseda vlády Andrej Babiš. Výsledek jednání přivítal ředitel FN Olomouc Roman Havlík. „Novostavba budovy B je klíčovým předpokladem dalšího rozvoje naší nemocnice. Přislib pana premiéra je pro nás zásadní a zavazuje nás k tomu, abychom s maximálním úsilím pokračovali v přípravách celého projektu,“ řekl profesor Havlík.

Novostavba hlavní budovy v centru nemocnice za 3 – 3,5 miliardy korun umožní v návaznosti na urgentní a diagnostický komplement další centralizaci akutní péče. Do nového objektu budou přesunuty Neurologická, Neurochirurgická, Ortopedická, Traumatologická a Porodnicko-gynekologická klinika a Novorozenecké oddělení. Tato stěžejní investice řeší vedle centralizace také logistiku a hygienické a ubytovací standardy.

Nejstarší budovu předali lékařům a pacientům roku 1896

Velkorysé rozhodnutí Moravského zemského sněmu z roku 1892 o výstavbě nemocnice v Olomouci dokládá pamětní deska ve vestibulu pavilonu „Franz Josef“. Pamětní deska nese latinský nápis: „Za vládnoucího císaře Františka Josefa I. přikázal zemský sněm Markrabství moravského dekretem usneseným dne 1. dubna 1892 vystavět tuto budovu k ulehčení chorým.“

V roce 1893 zvítězila v konkurzu na stavbu stavební firma Josefa Jelínka. Výstavba nemocnice započala v červnu 1894, po dvou letech bylo dokončeno i vnitřní zařízení prvního pavilonu, takže dne 19. srpna 1896 mohl být pavilon předán ředitelství zemských ústavů s tím, že z celkem 268 lůžek bylo 105 lůžek přiděleno interně, 95 chirurgii, 56 oftalmologii a 12 lůžek bylo vyhrazeno pro nemocné infekčními chorobami. Dne 14. září téhož roku byli do zemských ústavů přestěhováni ze staré nemocnice pacienti a 16. listopadu 1896 byla nová nemocnice vysvěcena. Zdroj: FNOL

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)