Východní tangenta cestu na Svatý Kopeček nezruší. Nově povede po mostě

Středa, 12.2.2020

Středně dlouhý most a křižovatka tvaru T pro jeho napojení. Taková je výsledná varianta přemostění budoucí východní tangenty pod Svatým Kopečkem, se kterou souhlasili radní. Přemostění je jediná reálná možnost, jak i po vybudování východní tangenty zachovat tradiční komunikaci z Chválkovic na Svatý Kopeček. 

Nyní se tento návrh stane součástí posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), kterou kompetentním orgánům předloží Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Oficiálně se jedná o přeložku silnice III/4432 Chválkovice – Samotíšky. Ta povede nad rychlostní komunikací první třídy s číslem 46.

Cílem vybrané varianty bylo splnění podmínek ochranného pásma kulturní památky Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček. „Zejména byl kladen důraz na šetrný zásah do krajiny spočívající v co nejmenším narušení dálkových pohledů a zásahů do poutní aleje,“ uvedl náměstek primátora Martin Major.

Vybraná varianta středně dlouhého mostu navíc umožňuje dovést alej až k němu a má vyvážený poměr mezi náspem a samotnou konstrukcí. Stejnou variantu podpořil také Národní památkový ústav i Útvar hlavního architekta.

Návrh měl původně čtyři varianty, ale vždy musel respektovat stávající projekční přípravu ŘSD. Ta místo plnohodnotného mostu ale počítala jen s lávkou pro pěší a cyklisty. Samotné přemostění je městem koncipováno pro provoz automobilové dopravy do 3,5 tuny a autobusů s částí pro provoz cyklistů a pro pěší s napojením na existující komunikace.

Most přes čtyřproudovou rychlostní silnici přijde odhadem na 94 milionů korun. Při výstavbě bude pokáceno 42 stromů a zasazeno padesát nových.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)