Místo staré kotelny knihovna. Radní už schválili architektonickou soutěž

Pátek, 14.2.2020

Nepoužívaná kotelna v Trnkově ulici na Nových Sadech se promění v novou pobočku městské knihovny. Radní města schválili soutěžní podmínky architektonické soutěže. Podobu nové pobočce Knihovny města Olomouce vtiskne architekt, který ze soutěže o návrh vzejde.

„Věřím, že soutěž může přinést zajímavou podobu budoucí veřejné budovy. Pobočka knihovny bude plnit i roli společenského centra,“ objasnil už dříve primátor Miroslav Žbánek. Zpracovat návrh podmínek architektonické soutěže zadala rada města Útvaru hlavního architekta. „Soutěžní podmínky byly vypracovány na základě spolupráce s externím architektem, který má s jejich přípravou dlouhodobé zkušenosti, odsouhlaseny soutěžní porotou a jsou v souladu se soutěžním řádem České komory architektů,“ uvedla Jana Křenková z Útvaru hlavního architekta magistrátu. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je do 25. června, hodnotící zasedání poroty proběhne 2. července 2020. Výsledky soutěže budou prezentovány prostřednictvím výstavy.

Nová knihovna obohatí nabídku služeb na sídlišti a revitalizuje podobu nároží ulic Zikova Trnkova. Budoucí užitná plocha bude přes 300 metrů čtverečních. Odhad investičních nákladů na přestavbu kotelny je 18,5 milionů korun, výraznou část by mohla pokrýt dotace z IROP prostřednictvím ITI.

Vizualizace: MMOL

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)