Hradní příkop vede skoro celou ulicí. Vchod do brány hlídali dva nebožtíci

Neděle, 4.6.2017

Co je nového v archeologickém výzkumu třídy 1. máje? Archeologická lokalita na staveništi, jejímž hlavním bodem je dávná Hradská brána, se tento týden stala centrem pozornosti archeologů nejen z Olomouce - uskutečnila se zde totiž schůzka jejich odborné komise.

Objev základů Hradské brány byl tím hlavním - vše od gotických prvků pravděpodobně ze 14. století přes barokní přestavby ze 17. a 18. století až po poslední úpravy při budování fortové pevnosti v 19. století už archeologové odkryli a zdokumentovali. Odhalili přitom také krásnou barokní kanalizaci z 18. století, která bude mimochodem účelně využita i ve zrekonstruovaném podloží ulice, skálu s vyjetými stopami po kolech kočárů a povozů i dvojici nebožtíků. "Datovat je můžeme podle stavební situace v místě nálezu do doby mezi koncem švédské okupace v roce 1650 a rokem 1742. Více toho ale zatím říct nejde," uvedl vedoucí archeologického výzkumu Richard Zatloukal s tím, že oba mrtví byli pohřbeni v pietní poloze, nešlo tedy nejspíš o ledabyle pohozené či ukryté oběti vraždy. Leželi v místě před Hradskou bránou, přičemž je pozdější přestavby objektu připravily o část nohou. Kostry leží tak těsně vedle sebe, že se vzájemně dotýkají. Nebožtíci byli ovšem v té době pohřbíváni výhradně na hřbitovech, takže tento nález vyvolává další otazníky. 

Další sondy odkrývají také hradní příkop, který obklopoval Olomoucký hrad v raném středověku. Sondy ukazují, že příkop vlastně lemoval dnešní osu třídy 1. máje, rovnoběžně s uliční čárou, přičemž v e dvorních traktech několika domů je i dochovaná část středověké hradby. Příkop ztratil svou funkci po polovině 13. století, kdy se hrad s Předhradím staly urbanistickou součástí královského města Olomouc, lokalita byla o více než metr snížena a vyrostla zde Hradská brána. Při dnešním stavu zástavby je dost těžké si představit, jak vypadala lokalita někdy před polovinou 13. století, nálezy ale jasně potvrzují, že hrad byl z této strany opravdu obkroužen příkopem, na nějž navazovala hradba. S trochou nadsázky by se dalo říct, že olomoucká ulice 1. máje by se tedy dnes klidně mohla jmenovat třeba Na příkopech. 

Archeologická komise řešila společně se zástupci stavby a památkové péče, co vlastně bude s nalezenými prvky. Ty zůstanou uložené pod povrchem země, od dalších nových technologických vrstev je oddělí geotextilie. Jen malá část novodobějších stavebních stop bude muset být snížena zhruba o dvacet centimetrů, aby nad nimi mohla být bezpečně uložena tramvajová trať. Barokní cihlovou kanalizaci projektant využije k uložení nové potrubní kanalizace ke sběru dešťové vody. Kostry a další mobilní nálezy už byly vyzvednuty. Pro budoucí gerenace zůstane kromě dokonalé dokumentace nálezů zřejmě i zvýrazněné místo v dlažbě a informační tabule, aby bylo zřejmé, na jakých místech se právě chodec nachází. Uvažuje se také o dalších způsobech připomenutí významného nálezu, jako je videomapping nebo prostorové promítání 3D modelu přímo na daném místě v ulici.  

Foto a reprodukce: Olomoucký REJ a e-stredovek.cz

Fotogalerie: 
Autor: 
(mb)