Po dvou měsících Prušáci obléhání vzdali. Nová kapitola z dějin Olomouce

Neděle, 17.6.2018

Dalším pokladem pro fanoušky olomouckých dějin je nová rozsáhlá kapitola na speciálním archivním webu, který připravuje město Olomouc spolu s historiky. Věnuje se dvouměsíčnímu obléhání Olomouce pruskými vojsky v roce 1758. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších epizod ve vojenských dějinách Moravy i samotné Olomouce. 

V nové kapitole archivního webu najdeme informace o okolnostech prusko-rakouských válek, o nelehkém průběhu úspěšného dvouměsíčního vzdorování Olomouce pruskému králi Friedrichovi, o vojenských velitelích Olomouce, jsou zde i nejrůznější veduty a grafiky, jejichž množství dokazuje, o jak významnou vojensko-politickou událost se tehdy jednalo. Vděčnost Olomouci za úspěšnou obranu a odražení Prusů nakonec vyjádřila i sama panovnice Marie Terezie, když polepšila městu jeho starobylý znak a nejvýznamjší muže z řad měšťanstva povýšila do šlechtického stavu.  

"Známo činíme otevřeně tímto listem jednomu každému, co takového Nám Naše královské město Olomouc v Našem dědičném Markrabství moravském nejponíženěji představilo a oč Nás poprosilo vzhledem k povinované a prokázané věrnosti a oddanosti při nepřátelském pruském obležení, odbyvším se v minulém roce. Ráčili jsme mu nejmilostivěji dovoliti, aby na věčnou paměť smělo moravskou orlici, uvedenou v jeho znaku, polepšit na hrudi iniciálovými písmeny Našeho nejvyššího jména M. T., jakož i zlatým řetězem, ovíjejícím srdeční štítek," napsala císařovna Marie Terezie v listu pro olomoucké měšťany. Od té doby tedy měla olomoucká orlice na hrudi červenobílá štítek, obtočený zlatým řetězem a označený iniciálami FMT. O toto čestné polepšení erbu se mimochodem Olomoučané sami lehkomyslně připravili po vzniku Československa. 

Novou kapitolu z dějin města najdou zájemci na adrese https://archivy.olomouc.eu/archivy/22575.

 

Fotogalerie: