Hranická propast. O nejhlubší zatopené propasti světa se slavným jeskyňářem

Pondělí, 6.2.2017

Je to nejhlubší zatopená propast na světě, což nedávno spolehlivě potvrdily výsledky česko-polské jeskyňářské expedice. Seznámit vás s Hranickou propastí chce jeden z nejzkušenějších speleologů Fraňo Travěnec. Stačí přijít na jeho besedu do Divadla hudby.

Mluvit jen o Hranické propasti by byla nuda. Proto se účastníci večera seznámí s okolím propasti, aby poznali toto úchvatné místo z hlediska vztahů v krajině. Zažijí malý exkurz do problematiky potápěni a tak poznají, proč výzkum propasti tak dlouho trvá. Co je to hloubka -404 m? Délkově je to stejně jako vodorovná vzdálenost 404 m, což se zdá brnkačka, ale dolů, v čím dál tím větším tlaku okolí se vše tak dramaticky mění, ze běžný člověk o tom nemá ani páru. Takže to nebude jen oslava Krzysztofa Starnawského a jeho rekordu do -265 m (i když je to úctyhodný výkon), ani adorování ROV firmy GRALmarine zastoupené konstruktérem Bartłomiejem Gryndou s rekordem -404 m ze září minulého roku. Prostě o Hranickém krasu (HK) celkově, bezbolestně a účastníci si ani neuvědomí, že jsou vzdělaní v potápění, krasových jevech a povaze krajiny nedaleko od nich. 
Fraňo Travěnec se snad už jako speleolog vykulil z nějaké jeskynní štěrbiny či pořádného stalagmitu v olomoucké porodnici v neděli dne 21. února 1954. Jeho 1. návštěva podzemí proběhla 30. dubna 1958, tj. když byl na světě 50 měsíců, v Hranickém krasu (dále jen HK) ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (dále jen ZAJ). Průchod čerstvě rozšířenou temnou úžinou z Gallašova dómu k Vodopádu na něj hluboce zapůsobil. Laskavou průvodčí mu byla starší paní, která mu věnovala hrst tmavých kamínků protkaných kalcitovými žilkami (ještě vonících trhavinou Perunit), které pak po celé dětství vozil na korbách angličáků... Jak se podařilo po letech vyštrachat z pečlivě vedených provozních deníků ZAJ, onou milou osobou byla dcera objevitele Josefa Chromého, paní Ludmila (1904 – 1980). Jen co by kamenem dohodil se naproti na východním břehu řeky Bečvy šklebí mohutné ústí nejhlubší zatopené „ďúry“ na světě: Hranické propasti. Tu spatřil Fraňo až na školním výletě roku 1967 a poprvé se do ní zanořil 8. května 1976, až se naučil alespoň základům potápění.
Opět se na něho usmálo štěstí a hned při iniciaci zažil jednu z velmi raritních situací, kdy je 16 °C teplá kyselka v Propasti od hladiny křišťálově průzračná jako ledový, maritimní vzduch. Unikátní obraz ho osudově připoutal k jeskyním, resp. k HK, že mu zůstal věrný přes 40 let – zkratka láska na první pohled. Časem dosáhl nejvyšších potápěčských a instruktorských met (CMAS P*** a I***), roku 1986 obhájil speleologickou kvalifikaci Zkušený jeskynní potápěč a o rok později se stal Instruktorem jeskynního potápění. Kromě profese počítačového programátora se živil jako střelmistr v n. p. Dopravní stavby Olomouc, závod Prostějov a později i soukromě a dále v profesích demolice, výškové práce, pracovní potápění, ohněstrůjce apod. Na stará kolena se ukryl do tepla olomoucké Vědecké knihovny, středisko reformátování starých tisků, přesněji rozpadávajících se novin XIX. a počátku XX. století. V roce 1986 se odtrhlo od mateřského tělesa šest členů, kteří založili ZO 6-23 „Aragonit“ České speleologické společnosti, kde po devíti letech místopředsedování byl Fraňo Travěnec už 17× zvolen do funkce nejvyšší. Troufáme si tvrdit, že jmenovaný (mezi jeskyňáři a potápěči znám spíše pod letitou přezdívkou Sabbath), je největším znalcem celého HK. Kromě hlubokých partií pod -110 m v Hranické propasti a několika málo úžin v ZAJ, kam své přehnojené tělo (188 cm a „něco přes metrák“) nepropasíruje, prolezl jako jediný na světě v HK všechno, z toho několikrát jako objevitel. Mimo to se po celou dobu zabývá historií výzkumu HK a jeho bibliografická databáze HK přesahuje 3.200 položek (a další stovky čekají na zpracování), sbírá knihy, časopisy, novinové články, prospekty apod. o HK a všechny pohlednice s jeskynní tématikou... Ač čistý amatér, své bohaté znalosti o HK publikuje jak v odborném, tak regionálním tisku, spolupracuje s geology, hydrogeology, geografy, s chiropterology („netopýrology“) a entomology. A to vše činí pro větší slávu Hranického krasu ;-).
 

14. 2. 18:00 úterý 
Muzeum umění Olomouc, sál Divadlo hudby
Fraňo Sabbath Travěnec 
HRANICKÝ KRAS A PROPAST

Foto: hranickapropast.cz

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)