Vypravte se o svátcích na návštěvu Muzea umění, peníze potřebovat nebudete

Čtvrtek, 13.4.2017

Nevíte, kam vyrazit o velikonočních svátcích s dětmi, s partnerem nebo jen tak sami pro potěšení? Přijďte na návštěvu do Muzea umění Olomouc. Od pátku 14. dubna do neděle 16. dubna je v tomto špičkovém muzeu výtvarného umění nejen otevřeno, ale navíc je vstup zdarma.

Můžete si prohlédnout zajímavé stálé výstavy i mimořádné projekty, například V Oplatce jsi všecek tajně v Arcidiecézním muzeu. Výstava V oplatce jsi všecek tajně je reprezentativní expozicí, která představuje eucharistii – jednu ze základních součástí křesťanského kultu, při které se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Výstavu uvozují slova veršované modlitby, zaznamenané kolem roku 1300 v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II., která je oslavou mysteria eucharistie, svátostné přítomnosti Spasitele v proměněné „oplatce“. „Návštěvníci mohou na výstavě spatřit například výjimečný obraz Epitafu pátera Cleemenssoena z počátku 16. století, který spojuje alegorický námět Krista ve vinném lisu se Studnicí života. Z Kristovy rány vytéká ve vinném lisu krev do studny, coby pramene milosti, kde ji zachycují andělé-ministranti do kalichů a podávají ji věřícím,“ popisuje obraz spoluautorka a kurátorka výstavy Helena Zápalková. Mezi více než padesáti exponáty na první pohled zaujme také rozměrný, téměř tři metry dlouhý obraz Poslední večeře, který je fragmentem monumentálního oltáře z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Jsou zde i díla našich mistrů, například Jana Zrzavého nebo Bohuslava Reynka. 

Další aktuální výstava je k vidění v muzeu moderního umění v Denisově ulici - jedná se o reprezentativní souhrn akčního umění na výstavě Okamžité chrámy. Muzeum umění nyní vystavuje díky velkorysému daru berlínských sběratelů Heinze a Moniky Röthingerových nový přírstek ve svých sbírkách, reprezentativní kolekci kreseb jedné ze zakladatelských osobností moderní evropské malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka Adolfa Hölzela (1853 Olomouc - 1934 Stuttgart). Navštívit ale samozřejmě můžete i stálé expozice, Kabinet kresby a grafiky I, Ke slávě a chvále II a Století relativity. 

A pro jistotu dovětek na závěr: na velikonoční pondělí 17. dubna bude muzeum uzavřeno.

Foto: Muzeum umění Olomouc

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)