Freskový sál v Komeniu se mění do krásy a odhaluje další zajímavé detaily

Pondělí, 11.12.2017

Obnova vzácného freskového sálu v budově Základní školy Komenium pokračuje a resdtaurátoři dávají vyniknout dalším a dalším zajímavým detailům. V jednom z oken se například objevily pohledy na dva nejvýznamnější olomoucké kostely, chrám svatého Mořice a Dóm svatého Václava. Zvláště vyobrazení katedrály má zajímavou souvislost. 

Zcela unikátní malířská výzdoba, která v sále pokrývá úplně každé volné místečko kromě podlahy, vznikla v roce 1892. Ve stejném roce skončila regotizace katedrály, kterou na zakázku olomouckého arcibiskupa Bedřicha Egona kardinála z Fürstenberka prováděl stavitel Gustav Meretta. Dóm získal v letech 1883 až 1892 díky výrazné přestavbě průčelí a dostavbě nejvyšší jižní věže podstatně jinou podobu, a právě ta je zachycena na fresce v Komeniu. Malíř tedy dokázal zcela pohotově reagovat na aktuální proměnu vzhledu nejvýznamnější sakrální stavby v Olomouci a na celé Moravě. Na další ilustraci naproti obrázku Dómu svatého Václava je hlavní městský chrám svatého Mořice. I u něj se tehdy mimochodem uvažovalo o novogotických úpravách, nakonec k nim ale nedošlo. Na stěnách se objevuje také velké množství zajímavých prvků, často se opakuje například heraldický motiv olomoucké orlice, tehdy ještě s čestným štítkem a písmeny FMT. Koncentrace různých heraldických motivů mimochodem zaujalo natolik, že se sál pravděpodobně dočká i odborného posouzení právě z pohledu historika - heraldika. 

V současnosti dokončuje tým restaurátorů pod vedením Radomíra Surmy pravou stěnu s okny, strop sálu je už hotový. V příštím roce budou pokračovat restaurátorské práce na dalších stěnách. „Restaurování bude pokračovat i v příštím roce. Rada města Olomouce schválila zahájení veřejné zakázky II., III. a IV. etapy restaurování sálu ZŠ Komenium,“ potvrdil už v říjnu náměstek primátora Pavel Urbášek. Tyto další etapy se budou týkat balkonové zadní zdi, průčelí pod okny a zdi vlevo bez oken.

Slavnostní sál v budově, která vznikla v letech 1873 až 1875, je na všech stěnách i na stropě vyzdoben ve stylu neorenesančního dekorativismu s prvky barokního iluzionismu. Diváka při pohledu na výzdobu sálu fascinuje hustota a složitost výjevů i ornamentálních prvků. Obdobná malířská výzdoba v rozsahu několika stovek čtverečních metrů a provedení je unikátem, který nemá v tuzemsku srovnání. Hlavním autorem freskové výzdoby, na níž se podílelo více tvůrců, je pravděpodobně malíř José Hilber, a vznikla roku 1892. Význam školy samotné potvrzuje i její historie. Prvotním důvodem k této velkorysé stavbě byla nejen praktická potřeba nových prostor, ale i snaha o zvýšení prestiže školství v Olomouci. Myšlenka stavby školy zaujala i samotného císaře Františka Josefa I., který nad stavbou převzal patronát a školu po otevření osobně navštívil. Zdejší Slavnostní sál nemá u nás obdoby. 

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)