Tři králové přišli s dobrou zprávou i prosbou o dar. Pomohou i starším nemocným lidem

Sobota, 6.1.2018

Se zprávou o narození Spasitele a prosbou o štědrost ve prospěch chudých přišli v pátek na radnici Tři králové. Pod kostýmy koledníků se ukrýval olomoucký biskup Antonín Basler, ředitel hospice na Svatém Kopečku Jiří Borik a vedoucí střediska Samaritán Charity Olomouc Petr Prinz. Doprovázel je flétnový soubor olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie.

Tři krále přivítal primátor Antonín Staněk a jeho náměstci Filip Žáček, Aleš Jakubec a Ladislav Šnevajs. Kromě nich naplnili pokladničku koledníků i další zaměstnanci magistrátu.

Primátor popřál koledníkům úspěšný a pokojný nový rok, ale také ocenil jejich práci. „Chci vám poděkovat, protože se ve vás skrývají osobnosti, které jsou spojeny se zařízeními, jež v Olomouci pomáhají potřebným a lidem, kteří neměli štěstí žít bez problémů. Za sebe i statutární město chci slíbit, že v možnostech, které jsou nám dány, se budeme i nadále snažit pomáhat a naplňovat poslání, které město vůči svým obyvatelům v tomto směru má,“ ujistil koledníky primátor Staněk.

Výtěžek z darů podpoří například bydlení pro starší nemocné lidi bez domova

Kašpar, Melichar a Baltazar se vydali na významné olomoucké instituce, aby koledovali ve prospěch potřebných. Všem navštíveným přáli požehnaný nový rok a podle nejznámější tříkrálové tradice ověnčili veřeje navštívených institucí tradičními iniciálami K+M+B, které jsou zkratkou latinského nápisu Christus mansionem benedicat - Kristus ať požehná tomuto domu.

Záměrem Tříkrálové sbírky, kterou před lety jako první inicioval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, je zisk finančních prostředků pro lidi ocitající se v nouzi. „Z výtěžku podpoří Charita Olomouc domácí hospicovou péči, vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení sociálních bytů, vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi a volnočasové aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením,” upřesnila Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc.

Foto: MMOL/ Blanka Martinovská

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)