Sportovce v Olomouci chce podpořit novým projektem také Univerzita Palackého

Úterý, 13.2.2018

Univerzita pro sport. To je název projektu, který nastavuje nový rozměr komplexní spolupráce Univerzity Palackého a sportovních klubů v Olomouci. Projekt, který vznikl v rámci soutěže ‚Univerzita městu‘, má za cíl otevřít zajímavé možnosti a příležitosti nejen pro studenty, ale také pro fanoušky partnerských sportovních klubů a občany města Olomouce se zájmem o sportovní dění.

Statutární město Olomouc dlouhodobě podporuje sportovní aktivity a to jak na profesionální, tak i rekreační úrovni. „Veřejná finanční podpora města míří každoročně do bezmála 150 sportovních klubů, v nichž působí na 20 tisíc registrovaných sportovců,“ připomněl náměstek primátora pro sport Pavel Urbášek.

Myšlenka propojení sportovního klubu a univerzity napadla Michala Zbraňka, studenta fakulty tělesné kultury. „Inspiroval jsem se ve Velké Británii, kde podobná spolupráce univerzit a fotbalových klubů existuje. Napadlo mě tedy udělat něco podobného v Olomouci,“ vysvětlil svůj prvotní motiv. „Po diskuzích na půdě univerzity jsme se rozhodli oslovit i další olomoucké sportovní kluby a vytvořit společenství pod její záštitou,“ objasnil Zbraněk.

Do projektu se tak vedle fotbalistů od začátku zapojí také volejbalový klub VK UP Olomouc, hokejový klub HC Olomouc, házenkářský klub DHK Zora Olomouc a Golf Resort Olomouc. Základními body kooperace jsou marketingová spolupráce, studijní stáže studentů, sdílení sportovního i laboratorního zázemí zapojených subjektů a vzdělávání formou besed a předávání vědeckých poznatků. „Záměrem je propojit znalostní potenciál UP s mnohaletými zkušenostmi sportovních klubů. Je to cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti a přináší prospěch celému regionu,“ řekl děkan fakulty tělesné kultury Michal Šafář.

Projekt nabídne i zajímavé besedy se sportovci, trenéry i odborníky nebo vzájemné využívání sportovního zázemí. „Snaha dlouhodobě pečovat o všechna sportoviště na území města se nyní odráží také ve snaze o definitivní vypořádání majetkoprávních vtahů k pozemkům v okolí zimního stadionu, který je majetkem města a čeká na obnovu. Máme v úmyslu stát se také vlastníkem fotbalového Androva stadionu a pro jednotnou správu všech městských sportovišť jsme založili novou akciovou společnost s názvem Správa sportovních zařízení Olomouc,“ vyzdvihl roli města náměstek primátora Pavel Urbášek.

„Cílem je prolnout akademické prostředí s aktivitami města, propojit obyvatele a studenty, podpořit sportovní kluby a zároveň nabídnout studentům co nejširší možnosti vyžití. V Olomouci by mělo platit, že z univerzitní přítomnosti profitují všechny strany,“ doplnil Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy.

Více informací o projektu Univerzita pro sport najdete na facebooku.

Gabriela Sýkorová Dvorníková I tisková mluvčí
Univerzita Palackého v Olomouci | oddělení komunikace

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)