Tak to je drsné! Taxíky jezdily s neplatnými papíry, pokuta byla 100 tisíc korun!

Pátek, 17.3.2017

Pokuty za celkem skoro tři sta tisíc korun, z toho jedna jednorázová v rekordní výši sto tisíc. To jsou výsledky kontrol olomouckého magistrátu mezi zdejšími provozovateli taxislužeb. A jaké byly prohřešky? Neplatné doklady, vozidla nezapsaná v evidenci vozidel taxislužby a další závažná provinění. Kontroly prováděl odbor agendy řidičů a motorových vozidel olomouckého magistrátu. 

Pokud jde o rekordní pokutu, šlo o to, že při kontrole bylo zjištěno závažné porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Dopravce provozoval taxislužbu vozidly, která pro něj nebyla zapsána v evidenci vozidel taxislužby, a těmto vozidlům opatřil neplatné doklady. Za porušení právních předpisů byla odborem agendy řidičů a motorových vozidel udělena pokuta ve výši 100 000 korun. V rámci Magistrátu města Olomouce tak vysoká pokuta za porušení zákona o silniční dopravě ještě dosud dopravci v taxislužbě udělena nebyla.

Kontroly v taxislužbě, které byly vykonány v roce 2016, byly zaměřeny na dodržování podmínek a plnění povinností stanovených zákonem o silniční dopravě. Z 28 kontrolovaných dopravců a řidičů taxislužby bylo zjištěno 14 porušení zákona o silniční dopravě a byly uloženy sankce ve výši 287 000 korun. Provozovatelé taxislužby při kontrolách například svá vozidla nevybavili doklady o oprávnění k podnikání, provozovaná vozidla nebyla zapsána v evidenci vozidel taxislužby nebo vozidla dopravci nevybavili při provozování taxislužby aktuálními výpisy z evidence vozidel taxislužby.

V roce 2017 budou i nadále probíhat kontroly v oblasti taxislužby, na kterých se budou podílet zainteresované subjekty, které mohou provádět podle právních předpisů kontroly v oblasti taxislužby. Společné setkání k této problematice proběhlo u primátora města Olomouce v prosinci loňského roku.

Ilustrační foto: www.le.cz

Autor: 
(red)