Pohodovou chůzi slibuje město lidem v šesti čtvrtích, kde opraví chodníky

Čtvrtek, 20.4.2017

Stovky metrů nově opravených chodníků budou sloužit lidem v celkem šesti městských částech. Rada města Olomouce posoudila žádosti jednotlivých komisí městských částí a rozhodla o tom, kam zamíří částka 2,7 milionu vyčleněná na obnovu chodníků a opravy komunikací.

Obnovou tak brzy projdou chodníky v městských částech Nemilany, Neředín, Nové Hodolany, Nové Sady, Olomouc – západ a budou vybudovány nové zpomalovací prahy ve dvou ulicích na Svatém Kopečku. „Částku 2,7 milionu korun jsme pro účely velkých oprav vyčlenili v rozpočtu poprvé loni. Dáváme tak příležitost komisím městských částí, aby uplatnily požadavky na opravy chodníků a komunikací velkého rozsahu, tedy na ty, na něž nemohou dosáhnout prostřednictvím běžně ročně přidělované částky ve výši 300 tisíc korun,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

„Posuzovali jsme celkem 17 žádostí, přičemž přednost dostaly lokality v těch městských částech, kde se jedná o opravy, které již nebylo možné odkládat nebo na ně byly zpracované potřebné projektové dokumentace,“ objasnil náměstek primátora Pavel Urbášek s tím, že všechny tímto způsobem schválené akce patří do kategorie oprav, které svým rozsahem přesahují částku 300 tisíc korun.

Olomouc má celkem 27 městských částí, do nichž každoročně z rozpočtu směřuje kromě 300 tisíc korun na opravy komunikací a chodníků také dalších 130 tisíc na aktivity spojené například s organizací místních akcí. Do oprav chodníků na celém území Olomouce směřuje v letošním roce částka ve výši téměř 20 milionů korun. „Tato suma zahrnuje nejen akce požadované komisemi městských částí, ale zejména opravy uskutečňované prostřednictvím Technických služeb města Olomouce a zcela nově chystané investiční akce,“ dodal primátor Staněk.

Schválené akce k realizaci:

KMČ Nemilany (290 tis. Kč), oprava chodníku v Kožušanské ulici

KMČ Neředín (407 tis. Kč), oprava chodníku v Neředínské ulici (mezi ul. Letců a Pod Strání)

KMČ Nové Hodolany + KMČ Nový Svět (395 tis. Kč), předlažba chodníku Vejdovského – Tovární 

KMČ Nové Sady (784 tis. Kč), oprava chodníků a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská

KMČ Olomouc – západ (381 tis. Kč), předlažba chodníku v ulici Pod Lipami

KMČ Svatý Kopeček (600 tis. Kč), vybudování zpomalovacích prahů v ul. Křičkova, U Ovčačky

Ilustrační foto: MMOL/Pavel Snášel

Autor: 
(red)