Tisíce zničených domů, padesát mrtvých. Jak si Olomouc připomíná ničivé povodně?

Pátek, 7.7.2017

Ničivé povodně před dvaceti lety zasáhly do životů tisíců lidí nejen v Olomouci. Hladina řeky Moravy místy stoupla až o šest metrů, devětadvacet tisíc domů bylo zcela nebo částečně zničeno, škody byly vyčísleny na skoro 63 miliard korun a co bylo nejbolestnější – o život přišlo padesát lidí. Od povodní v červenci roku 1997 uplynulo právě dvacet let. Pro Olomoučany je to nejen příležitost ke zvýšenému zájmu o postup protipovodňových opatření, ale i důvod ke vzpomínkám, byť mnohdy bolestným. 

Připomínku dvaceti let od dramatických událostí nabízí například Arcidiecézní charita Olomouc či Plavby Olomouc a samozřejmě také město Olomouc. Vzniklo několik speciálních webových stránek, chystá se také výstava archivních fotografií v přístavišti a vydání zvláštního „povodňového“ zpravodaje.

Velmi důkladně se na výročí připravila Arcidiecézní charita Olomouc, která před dvaceti lety poskytovala obětem povodní neocenitelné služby. V pondělí 10. července budou v ulicích města kameloti rozdávat povodňový speciál, v němž čtenář najde dobové reportážní fotografie olomouckého fotografa Jiřího Kopáče a část textů, které před dvaceti lety vznikala v improvizované redakci v sídle Charity. Současně vznikl i speciální web, kde na adrese http://www.povodne97.cz/ najdete příběhy z července roku 1997, množství fotografií, důkazy o tehdejší vlně solidarity i právě zmíněný povodňový zpravodaj. „Dne 8. července, když nastala povodeň, měla naše Charita na kontě 300 tisíc korun a navíc bylo před výplatami. My jsme ale šli na nulu a všechny peníze vložili do pomoci zasaženým. Byl to risk, ale zároveň bylo třeba rychle pomáhat,“ vzpomíná tehdejší ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Jindřich Suchánek. „Do sbírky nám pak lidé i nejrůznější organizace z České republiky, ale i zahraničí, přispěli téměř 200 miliony korun, takže se pomoc dostala k většímu počtu lidí a ve větší míře. Potvrdilo se, že pomáhat je kulturou srdce, ne ekonomiky,“ dodává Jindřich Suchánek.

„Právě druhý červencový víkend bychom si v přístavišti rádi připomněli už 20. výročí velkých povodní,“ vysvětluje kapitán výletní Ololodi Kordulka a provozovatel služby Plavby Olomouc Šimon Pelikán. „Od této události uplynulo už hodně času a díky protipovodňovým opatřením by se naštěstí něco podobného opakovat nemělo. Společnost Plavby Olomouc by v přístavišti ráda vytvořila pamětní stěnu z autentických fotografií. Nabízíme spoluobčanům, které zmiňované povodně poškodily, aby se s námi tuto neděli podělili o svůj příběh a přinesli některou z vlastních fotografií.“ Čeká je za to plavba zdarma - právě během ní mohou vyprávět, co se jim před dvaceti lety stalo.

Novinku pro veřejnost připravilo i město Olomouc. „Na speciálních stránkách, věnovaných protipovodňovým opatřením v Olomouci, jsme vytvořili novou rubriku, věnovanou výhradně povodním z roku 1997,“ říká náměstek primátora Olomouce Martin Major. Součástí této prezentace je podrobná kronika a přesný časový sled tehdejších událostí a bohatá fotografická dokumentace http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/povodne-97.

Návštěvník zde najde mimo jiné i archivní videodokument. Základní fakta o povodni z roku 1997 najdete zde http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/aktuality/21333

Pokud se návštěvník webu zajímá o již provedená protipovodňová opatření, podrobné informace pak najde na základní stránce http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/uvod. V současnosti se blíží zahájení II. B etapy protipovodňových opatření, která zvýší bezpečí především ve středu Olomouce. Dle zpráv z podniku Povodí Moravy práce mohou začít letos na podzim.

Připomeňme si ještě dvacet let staré události ve stručném statistickém souhrnu, který poskytl státní podnik Povodí Moravy: 

 • povodeň postihla území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe
 • povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami
 • denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5 dní)
 • nejintenzivnější úhrny srážek byly naměřeny ve dnech 4. - 8. 7. 1997
 • řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny o 2 až 6 m
 • zaplaveno bylo území o rozloze 12 500 km2 
 • šířka rozlivů dosahovala až 4 km
 • dosažené kulminační průtoky měly charaktery až 800leté povodně (stanice Raškov na vodním toku Morava).
 • povodeň si vyžádala 50 lidských obětí
 • zničeno nebo poničeno bylo 29 000 domů
 • jen v úseku mezi Kroměříží a Uherským Hradištěm sedimentovalo 350 – 400 tis. tun plavenin
 • způsobené škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč

Foto: archivy magistrátu města Olomouce a Povodí Moravy

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)