Unikátní obraz předání vlády Františku Josefovi I. se vrací na své místo do Olomouce

Středa, 30.8.2017

Před téměř sto čtyřiceti lety ozdobilo rozměrné plátno, zachycující důležitý okamžik v historii Olomouce, radniční kapli svatého Jeronýma. Obraz, na němž je výjev z olomoucké abdikace rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého a předání koruny Františku Josefovi I., vznikl roku 1876 pro tehdy připravované Historické muzeum města Olomouce. Krátce po druhé světové válce se obraz ztratil, vloni byl znovu objeven a nyní se do radniční kaple vrátí jeho faksimile neboli umělecká kopie.

Když se díky Martinu Kučerovi z olomouckého arcibiskupství podařilo znovu objevit obraz, považovaný za ztracený, přiblížil se současně okamžik jeho návratu do Olomouce. Olomoucké publikum jej mohlo poprvé vidět na jaře roku 2016 při příležitosti stého výročí smrti císaře Františka Josefa I. Rozměrné plátno (186 x 300 cm) bylo tehdy představeno na slavnostním večeru v arcibiskupském paláci, tedy přesně v místech, kde se v prosinci roku 1848 skutečně odehrávala událost, kterou obraz zachycuje. V arcibiskupské rezidenci obraz zůstal až do podzimu loňského roku. Po té se obraz stal součástí výstavy František Josef I. v Olomouci uspořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a po jejím skončení se obraz vrátil zpět do Opavy.

„Originál obrazu je dnes v majetku statutárního města Opavy, my jsme ovšem od prvního seznámení s tímto dílem měli zájem o to, aby obraz mohl být umístěn i na svém původním místě v kapli svatého Jeronýma,“ říká za olomouckou radnici primátor Antonín Staněk. „Hledali jsme proto cestu, jak vrátit obraz do prostor radniční kaple svatého Jeronýma. A byli to právě pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci, kteří nám vnukli myšlenku nechat vytvořit faksimile tohoto obrazu.“

Řešení situace pak město našlo s pomocí zkušených odborníků. Ve spolupráci se specializovanou olomouckou firmou Studio Trinity s. r. o. a akademickým restaurátorem Radomírem Surmou nechalo město vytvořit dokonale věrné faksimile obrazu. Výsledkem je umělecká reprodukce, jejímž základem je precizně provedená digitalizace originálu (na digitalizačním pracovišti Vlastivědného muzea v Olomouci) ve velikosti 1:1 ve vysoké kvalitě zobrazení. Poté probíhala úprava digitálních dat tak, aby barevně i věrně odpovídala originálu. Následoval tisk na bavlněné plátno archivních parametrů. restaurátor poté odborně spojil jednotlivé díly plátna tak, že divák nemá šanci spoje nalézt. "Tyto práce musely probíhat ve vakuu, aby bylo plátno zcela rovné a výsledný spoj dokonalý," vysvětloval postup restaurátor Radomír Surma. Posledním krokem byly vrstvy odborně nanesených uměleckých laků. Faksimile, umístěná na klasickém, ručně vyropbeném dřevěném rámu, bude trvale vystaveno v radniční kapli. Veřejnost jej v kapli sv. Jeronýma poprvé uvidí v sobotu 9. září v 10 hodin v rámci Dne otevřených památek. Pořizovací náklady na faksimile ve výši 170 tisíc korun uhradilo město ze svého rozpočtu.

Obraz je především dokumentem

Jaká je umělecká hodnota původního Čermákova obrazu? Dle mínění akademického výtvarníka Radomíra Surmy se jedná v první řadě o obrazový dokument, zachycující historickou událost. Obraz vznikal téměř třicet let po události samotné, jeho autor vycházel ze starších grafik. "Kdyby si mohl malíř scénu sám naaranžovat, připravil by pravděpodobně celý výjev jinak," domnívá se zkušený restaurátor a výtvarník Surma. V tom ohledu je obraz formou i námětem srovnatelný s dalším dílem, které zachycuje jinou olomouckou historickou událost, a to se známým obrazem Františka Vavřince Korompaye Vjezd kardinála Troyera do Olomouce. 

Obraz si olomoucká městská rada objednala v roce 1876 u malíře Franze Čermáka. Plátno o neobvyklém tvaru bylo umístěno nad vchodový portál do odsvěcené kaple svatého Jeronýma, aby zde zakrylo poškozenou středověkou fresku. V kapli v té době vznikalo Historické muzeum města Olomouce. Když se po válce v roce 1947 přistoupilo k rekonstrukci kaple i gotických fresek, plátno bylo sejmuto a následně se ztratilo. V 90. letech 20. století jej koupil ve starožitnictví opavský sběratel, a z jeho pozůstalosti jej pak vykoupilo statutární město Opava. Objev plátna pro Olomouc popisuje Martin Kučera: „V roce 2014 navštívil arcibiskupský palác bývalý opavský primátor prof. Zdeněk Jirásek, který se zmínil, že v jeho kanceláři visí obraz s námětem nástupu Františka Josefa na rakouský trůn. Nezvěstný originál se mi podařilo identifikovat v okamžiku, kdy jsem v publikaci Milana Ticháka ‚Příběhy olomouckých pomníků‘ narazil na dobový snímek zachycující totožný výjev, který byl pořízen v interiéru bývalé radniční kaple.“  Následné zkoumání potvrdilo, že jde skutečně o dávno ztracený obraz z Olomouce.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)