Žáček místo Czmera. Zkušeného matadora nahradí na radnici nováček

Pondělí, 14.9.2015

Klíčové odbory magistrátu, majetkoprávní a investiční, a také nový právní odbor bude mít ode dneška na starosti nový náměstek primátora. Dosavadní náměstek Jaromír Czmero z ČSSD totiž dnes na svou funkci rezignoval a zastupitelstvo zvolilo předem avizovaného Czmerova stranického kolegu Filipa Žáčka. 

Jaromír Czmero, který byl náměstkem už za primátora Martina Tesaříka, patří k nejzkušenějším olomouckým komunálním politikům. "Rezignovat na funkci jsem se rozhodl z osobních a rodinných důvodů. Nehledejte v tom nic negativního, prostě potřebuji více času trávit s rodinou," vysvětlil s úsměvem politik, známý svým klidným nekonfliktním jednáním. Filip Žáček, který patřil k blízkým lidem právě Martina Tesaříka, může být nyní považován i za Czmerova žáka. Podle primátora Antonína Staňka dokáže projevit i stejné přednosti, tedy realismus a schopnost nalézat při složitých jednání rozumná řešení. "Osvědčil se už ve funkci předsedy majetkoprávní komise," uvedl dnes při předávání funkcí Antonín Staněk. 

"Mít příležitost navázat na práci náměstka Czmera je pro mě velká čest a závazek. Věřím, že se mi podaří svěřené resorty vést minimálně tak dobře, jak to činil v uplynulých měsících on,“ uvedl nově zvolený náměstek primátora Filip Žáček a zároveň formuloval kroky, které hodlá z pozice náměstka primátora prosadit. „Majetkoprávní oblast si bezesporu zaslouží přijetí dlouhodobé koncepce hospodaření s nemovitým majetkem. Budu hledat cesty, jak lépe, s využitím moderních informačních technologií, prezentovat veřejnosti, co je činěno s městským nemovitým majetkem. V oblasti investic bude mým cílem co nejúspěšněji a nejzodpovědněji naplňovat priority vytyčené v programovém prohlášení, a to s vědomím potřeby důsledné údržby stávajícího městského majetku v co nejlepším stavu. Budu rovněž hledat formu, s využitím zkušeností měst z blízkého i dalekého zahraničí, jak zapojit veřejnost do diskuse o některých dílčích investičních prioritách i v průběhu volebního období,“ vyjmenoval své vize náměstek primátora Žáček. Jeho příslib vytvořit koncepci pro hospodaření s městským majetkem ocenila dnes v zastupitelstvu i opozice. 

Jaromír Czmero zůstává neuvolněným členem Rady města Olomouce a v kontrolním výboru nahradí Filipa Žáčka.

Fotogalerie: 
Autor: 
(mb)