V řekách a potocích bude znovu stoupat hladina vody!

Pondělí, 29.6.2020

V důsledku vydatných dešťů opět roste průtok v korytě řeky Moravy a na jejích přítocích. V oblasti povodí Moravy hydrologové očekávají zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace či zanesení komunikací naplaveninami. Hrozí i zhoršený odvod srážkové vody kanalizací.

Na území Olomouckého kraje se budou i během dneška nadále vyskytovat dešťové srážky, které svým úhrnem mohou ovlivnit další zvýšení hladin toků.„V Olomouci by řeka Morava měla kulminovat v úterý 1. července s výškou hladiny okolo 420 cm. Předpokládá se, že bude krátkodobě dosaženo druhého stupně povodňové aktivity. Rovněž na lokálních tocích na území obce s rozšířenou působností Olomouc není vyloučena možnost dosažení povodňových stavů,“ upozorňuje vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr.

Varování odborníků platí pro koupání i splavování potoků a řek a týká se i dopravy, kde mohou nastat problémy typu snížené viditelnosti či aquaplaningu. Situaci na vodních tocích a hydrometeorologickou předpověď nadále monitorují pracovníci odboru ochrany magistrátu. Bližší informace najdete na stránkách Povodí Moravy www.pmo.cz a na webu Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Další důležité odkazy:

Fotogalerie: 
Autor: 
(rej)