Filharmonie připravuje speciální Velikonoční koncert z Arcibiskupského paláce

Úterý, 7.4.2020

Mimořádný Velikonoční koncert bude Moravská filharmonie živě přenášet z Arcibiskupského paláce. Připravuje ho ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým v rámci projektu Paschalia Olomucensia. Příběh Ježíše Krista připomene kantátou Stabat Mater od italského barokního skladatele G. B. Pergolesiho komorní soubor Gaudio kvartet, sólové pěvecké party zazní v podání A. M. Líňové a B. K. Juráňové. Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner koncert uvede velikonočním poselstvím.  V době, kdy křesťané nemohou společně slavit velikonoční liturgii, tak může Pergolesiho nejslavnější duchovní dílo, které líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem, doplnit prožití letošních Velikonoc. Živý přenos Velikonočního koncertu ze Slavnostního sálu olomoucké arcibiskupské rezidence bude k vidění na webu a facebooku Moravské filharmonie ve středu 8. dubna od 19 hodin.

„Jsme velmi rádi, že můžeme našim posluchačům v současné složité situaci přece jen nabídnout koncert k tomuto nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku,“ říká Jonáš Harman, ředitel Moravské filharmonie Olomouc, a dodává, „věřím, že se nám výběrem skladby i jedinečností prostor, ve kterých bude předvedena, podaří s našimi posluchači a příznivci Velikonoce důstojně oslavit.“

Moravská filharmonie se tímto koncertem také připojuje ke Sbírce pro Česko organizované Charitou ČR. Sbírka pro Česko je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Více informací o Gaudio kvartetu

Gaudio kvartet tvoří zčásti členové Moravské filharmonie Olomouc a zčásti externí hráči. Historie tohoto souboru sahá do roku 2018 a jak vyplývá i z jeho názvu, hraje především pro radost (GAUDIO = latinsky radost) a z lásky k hudbě. Za dobu své existence soubor vystupoval na mnoha vánočních a adventních koncertech, věnuje se i beneficím. Ke spoluúčinkování často zve také další umělce, s některými pak spolupracuje pravidelně. Gaudio kvartet hraje ve složení Lenka Černínová (1. housle), Jana Spáčilová ( 2. housle), Monika Pospíšilová (viola) a Kristýna Dvořáková (violoncello).

 

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)