Zasukované tkaničky jsou symbolem problémů i naděje. Pomoct může každý

Úterý, 15.5.2018

Chodící i hendikepované prodejce ojedinělého suvenýru, zasukovaných tkaniček, můžete v těchto dnech potkat v Olomouci. Zasukované tkaničky, které se staly názvem i symbolem sbírky, mají být nejen žertovným předmětem, ale mohou se stát impulsem k zamyšlení nad zasukovaným osudem blízkého či úplně neznámého člověka. Nebo nad skutečností, jak obtížné může být zasukování tkaničky pro člověka, jehož možnosti jsou dramaticky omezeny zdravotní komplikací. V Olomouci se sbírka Zasukované tkaničky koná právě nyní, 15. a 16. června. 

V naší zemi žije přibližně milion lidí, kteří každým dnem svého života nesou svoje zdravotní postižení. Často se neobejdou bez pomoci svého okolí. Právě proto existují služby, které umožňují samostatný a nezávislý život v kruhu svých blízkých. Financování těchto služeb je velmi problematické, částečně je nesou na svých bedrech veřejné rozpočty, ale nejméně 30 % nákladů musí být kryto z jiných zdrojů. Hlavním, ale ne jediným posláním sbírky, je tedy získávání finančních prostředků pro dofinancování služeb pro zdravotně postižené a materiální pomoc při pořizování kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Dalšími důvody pro realizaci sbírky jsou zejména aktivizace samotných zdravotně postižených k činnosti ve svůj vlastní prospěch. A také obrácení zájmu většinové veřejnosti k problematice života se zdravotním postižením.

Zasukované tkaničky jsou celostátní sbírkou. Účelem je shromažďování finančních prostředků  na služby a pomoc zdravotně postiženým občanům České republiky a na veřejnou prezentaci problematiky života s postižením. Sbírka probíhá  od r.2003 v pravidelných tříletých intervalech a za dobu své existence se podařilo od dárců  získat celkem 4.352.300,- Kč z toho v období 2004 –2007: 2.436.535,- Kč, v cyklu 2007–2010: 957.221,- Kč a v letech 2010-2013: 728.947.- Kč . Peníze byly použity na dofinancování služeb osobní asistence, nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny, bezbariérovou dopravu, poradenství a podporované zaměstnávání. Podařilo se službu osobní asistence zkvalitnit a rozšířit ji na žadatele, kteří by ji jinak nemohly z finančních důvodů využít. V roce 2013 bylo zahájeno další pokračování sbírky za stejným účelem, tentokráte na dobu neurčitou. 

Číslo transparentního účtu sbírky u Raiffeisenbank: 1000100014/5500 odkaz na https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=1000100014

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)