Do prvních tříd dnes v Olomouci usedlo více než 1000 nových prvňáčků

Pondělí, 3.9.2018

Pětadvacet olomouckých základních škol dnes vítalo prvňáčky. V první den nového školního roku zasedlo do lavic celkem 1 083 žáků prvních tříd. Do mateřských škol nastupuje nově zhruba 900 dětí.

První školní den zahájili prvňáčci ze Základní školy Svatoplukova společně s primátorem Antonínem Staňkem. Do lavic školy, která má po loňské rekonstrukci nové třídy mateřské školy, družinu a dílny, jich usedlo celkem pětačtyřicet. „Ať je váš první rok ve škole šťastný a plný krásných vzpomínek,“ popřál dětem na úvod školního roku primátor Antonín Staněk. Učitelům radost z dětí a rodičům zejména trpělivost při plnění školních povinností přáli při příležitosti zahájení nového školního roku také náměstci primátora, kteří zavítali do dalších pěti škol zřizovaných městem.

Po uplynulých letních prázdninách je většina olomouckých škol po nezbytných opravách a drobných rekonstrukcích. „V mateřských a základních školách byly naplánovány na prázdniny práce zhruba za 17 milionů korun. Obnášely obnovu vybavení, malování, opravy podlah, dveří, ale i opravy ve venkovních areálech škol, kde jsou nyní nové ploty školních zahrad, herní prvky na hřištích i chodníky. Finanční prostředky na tyto opravy jsme školám poskytli v rámci jejich provozních rozpočtů,“ vysvětlil náměstek pro školství Pavel Urbášek.

Některé velké investiční akce však ve školách pokračují i po zahájení školního roku. Stavební práce za více než 13 milionů korun běží v Mateřské škole Rooseveltova, jejímž výsledkem bude rozšířená kapacita školy. „Vzhledem k velkému rozsahu některých stavebních prací není možné velké investice ve školách stihnout pouze během prázdnin, z tohoto důvodu zasahují i do školního roku. Vždy jsou však plánovány tak, aby provoz škol narušily co nejméně,“ vysvětlil investiční náměstek Filip Žáček. Během letních prázdnin byla zahájena i první etapa energetických opatření v Mateřské škole Nedvědova za zhruba 40 milionů korun. Těsně před dokončením je naopak modernizace hřiště v areálu Základní školy Mozartova za téměř 7 milionů korun. Nejvýraznějšími investicemi za celkových 28 milionů korun, které se podařilo uskutečnit už během loňského školního roku, jsou energetická opatření v Mateřské škole Rožňavská a v objektu Mateřské školy Holečkova.

Nový školní rok začal 3. září v celkem 25 základních a 49 mateřských školách, které zřizuje město Olomouc. Do prvních tříd nastoupilo o 10 dětí více, než ve školním roce 2017/2018. Celkový počet dětí v mateřských školách je 3 850, Z toho počtu bude mateřské školy navštěvovat celkem 1 100 předškoláků, kteří mají poslední rok před nástupem do základní školy docházku do mateřinky povinnou.

Foto: MMOL/ Banka Martinovská

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)