Radnice se zahalí do fialového svitu. Připomene tak Den rakoviny pankreatu

Úterý, 13.11.2018

Světový den rakoviny pankreatu – tedy slinivky břišní – připadající na 15. listopad si letos připomene i město Olomouc. Před jedním z nejzákeřnějších onemocnění bude varovat fialové světlo, které obarví významné budovy celého světa včetně olomoucké radnice.

Fialové reflektory na dominantě Horního náměstí budou svítit od čtvrtečního soumraku do pátečního úsvitu.

„Magistrát i vedení města si uvědomují fatální zákeřnost tohoto onemocnění, které má největší podíl úmrtí na celkový počet případů,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Očekává se, že letos bude v České republice diagnostikováno 2100 případů rakoviny pankreatu, přičemž dva tisíce takto postižených pacientů zemře.

Příčina většiny případů rakoviny pankreatu není dosud známa, avšak výzkumné studie identifikovaly rizikové faktory, mezi něž patří například rodinná anamnéza, cukrovka, pankreatitida, kouření, obezita či nesprávné stravovací návyky.

„V současné době neexistuje standardní screeningový test nebo metoda umožňující včasnou detekci této choroby. Vývoj a výzkum se proto nadále orientuje na vyhledávání znaků – markerů onemocnění. Včasná diagnóza je přitom životně důležitá,“ upozornil Čestmír Neoral, přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Světová koalice proti rakovině pankreatu sdružuje více než sedmdesát organizací z třiceti zemí a šesti kontinentů. Fakultní nemocnice se k letošnímu Světovému dni rakoviny pankreatu připojí uspořádáním odborného semináře.

Autor: 
(red)