Kdo učí nejlépe? Kdo umí dobře děti zabavit? Začíná anketa Učitel roku

Pátek, 18.1.2019

Anketu o titul Učitel roku 2019 a titul Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019 vyhlašuje statutární města Olomouc. Nominace je možné podávat elektronicky nebo písemně do 25. února.

Návrhy musí obsahovat základní údaje o nominovaném, zdůvodnění jeho nominace - třídní učitel, učitel předmětů, vedení kroužků apod., přínos v oblasti výchovy a vzdělávání, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy apod. Návrhy mohou podávat žáci, rodiče, ředitelé i zaměstnanci škol.

U nominace na „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019“ je ke zdůvodnění nominace třeba uvést oblast činnosti nominovaného, přínos pro děti a mládež, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy apod.

Tituly budou předány během slavnostního vyhlášení, které se odehraje ve středu 27. března 2019 v Moravském divadle.

K nominacím využijte patřičné formuláře: Nominace na udělení titulu Učitel roku 2019 a Nominace na udělení titulu Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2019

Písemné nominace zasílejte na adresu Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, 779 11 Olomouc. Elektronicky lze nominaci zaslat na e-mail dana.halova@olomouc.eu

Ilustrační foto: freeimages.com

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)