Tramvajová doprava bude spolehlivější. Dopravní podnik dokončil trakční měnírnu

Pondělí, 28.5.2018

Novou trakční měnírnu dokončil Dopravní podnik města Olomouce. Moderní zařízení zvýší spolehlivost tramvajové dopravy v Olomouci a znamená i rezervu pro budoucí nové trati.

"V posledních letech, v souvislosti se zvýšenou intenzitou dopravy přes třídy Kosmonautů po rozšíření tramvajové sítě směrem na Nové Sady, vzrostla spotřeba trakční elektrické energie. S takovou energetickou zátěží ovšem při výstavbě měnírny Jih v roce 1997 nebylo počítáno, proto DPMO přistoupil k této modernizaci a rozšíření," vysvětluje mluvčí DPMO Martina Krčová. "Zvýšený výkon měnírny Jih bude zároveň sloužit jako záloha pro napájení úseku přednádraží, čímž se minimalizuje riziko ochromení páteřního uzlu tramvajové dopravy v Olomouci."

Nová investice je členěna na dva stavební objekty, kdy prvním je modernizace stávající trakční měnírny Jih a druhým je pokládka trakčních kabelů na tř. Kosmonautů. Samotná realizace stavby byla poměrně náročná, protože bylo nutné zachování provozu měnírny po celou dobu realizace stavby. Stavební práce byly realizovány v rámci jednotlivých etap s ohledem na zachování tramvajového provozu na tř. Kosmonautů. Tento stavební postup jistě ocenili především cestující, kteří nemuseli využívat náhradní autobusovou dopravu.

V průběhu výstavby byly položeny trakční kabely v celkové délce přes 7 kilometrů. S pokládkou nových trakčních kabelů souvisí i navýšení výkonu dvou trakčních transformátorů z 2 000 kVA na současných 3 300 kVA. Současně byla provedena výměna dvou usměrňovacích jednotek a 6 napáječových skříní včetně napáječových vypínačů. Tímto realizovaným stavebním záměrem je zabezpečena plynulá dodávka trakční energie pro tramvajový provoz na daných napájecích úsecích.

Z důvodu morální zastaralosti původního řídicího systému bylo rozhodnuto o instalaci nového řídicího systému typu Foxtrot, který se osvědčil během rekonstrukce MR Střed v roce 2016 a modernizace dálkového ovládání mezi měnírnou a energodispečinkem z důvodu zajištění kompatibility. V neposlední řadě byla provedena výměna vzduchotechniky, která již neplnila svou primární funkci a docházelo k přehřívání transformátorů v letních měsících.Celkové finanční prostředky vynaložené na tuto stavbu jsou ve výši 18,2 milionu korun bez DPH. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Doprava ve výši 85 procent uznatelných nákladů.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)